Home / Multimedia / Kazania / Jarosław Jarosz – Cztery Boże niemożliwości w liście do Hebrajczyków

Jarosław Jarosz – Cztery Boże niemożliwości w liście do Hebrajczyków

kazanie wygłosił pastor Jarosław Jarosz dnia 12 sierpnia 2017 r.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Ok