Home / Multimedia / NABOŻEŃSTWO: Zakończenie nabożeństwa

NABOŻEŃSTWO: Zakończenie nabożeństwa

Bogu, Bogu, który jedynie jest mądry,
Niech będzie chwała na wieki wieków
przez Jezusa Chrystusa! Amen.

Rozpuść nas, Panie, dziś z łaską Twą,
Gdy każdy z nas ma pójść drogą swą.
Prowadź w trudnościach wciąż drogą wzwyż,
Aż w Twym Królestwie będziemy żyć. Amen.

Prowadź mnie sprawiedliwą drogą Swą,
Spraw, bym rozumiał dzieła Twe.
Dzięki, że, Panie Boże, jesteś!
Tyś moją ucieczką, pokojem mym.

Błogo nam, błogo nam,
Bo nasz Pasterz wiedzie nas;
Wspiera, broni w każdy czas.
Błogo nam, błogo nam, Błogo nam!

1. O Panie, Jezu miły,
Swą łaską wspieraj nas,
By zdradne grzechu siły
Nie zmogły nas w zły czas.

2. O Chryste Zbawicielu,
Ty z nami zostać chciej
I pozwól żyć w weselu,
Co płynie z łaski Twej.

3. O światło nad światłami,
W ciemnościach życia świeć;
Rozjaśnij się nad nami
I drogą prawdy wiedź.

4. Rycerzu nad rycerze,
Racz podać nam swą dłoń;
Umacniaj w świętej wierze,
Przed grzechem serca chroń!

5. O Boże, świata Panie,
Złych mocy opór złam,
Racz w dobrym dać wytrwanie,
W potrzebie pomóż nam!

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Ok