NABOŻEŃSTWO: Posłuszeństwo Bogu

NABOŻEŃSTWO: Posłuszeństwo Bogu

1. Pomnij, jak w przeszłości dawnej
Uczył Pan wybrany lud,
Jak ogłosił zakon sławny
Z góry Synaj, czyniąc cud:
Jam twój Bóg, a oprócz Mnie
Innych bogów nie masz, nie!
Jam twój Bóg, a oprócz Mnie
Innych bogów nie masz, nie!

2. Patrz, w obłoku Pan zstępuje,
Góra Synaj trzęsie się,
Wokół odgłos trąb wtóruje,
A Bóg tak odzywa się:
Gdy ci miłe życie twe,
Bożkom czczym nie kłaniaj się!
Gdy ci miłe życie twe,
Bożkom czczym nie kłaniaj się!
3. Lud pod górą cicho stoi
Blady i ze strachu drży,
A Pan mówi: Imię Moje,
Nigdy darmo nie bierz ty!
A sobotni święty dzień
Czcij i odpoczywaj weń!
A sobotni święty dzień
Czcij i odpoczywaj weń!

4. Ojca, matkę czcij i szanuj!
Nie zabijaj, pomóż mdłym!
Nie cudzołóż, nad złem panuj!
Kraść nie będziesz w życiu swym!
Gdyż Bóg, który zna twój błąd,
Wezwie ciebie na Swój sąd!
Gdyż Bóg, który zna twój błąd,
Wezwie ciebie na Swój sąd!

5. Nigdy nie świadcz też fałszywie
Przeciw bliźnim braciom swymi,
Nie spoglądaj pożądliwie
Na bliźniego rzecz lub czyn!
Byś na ziemi długo żył
I w królestwie Bożym był!
Byś na ziemi długo żył
I w królestwie Bożym był!

1. Bóg zakon Swój niezmienny
Ludowi Swemu dał,
Przez Ducha w serce wpisał,
By każdy twór Go znał.
Ten tylko lud jest Boży,
Co zakon Jego czci
I wolę Bożą spełnia
Po wszystkie życia dni.

Refren:
Więc czcijmy zakon Pański
I żyjmy zgodnie z nim,
By Bóg nas błogosławił
I darzył Duchem Swym.

2. Bóg Swoją wolę świętą
W zakonie podał nam,
W dziesięciu słowach spisał
Na górze Synaj sam:
Jam Bóg twój, Bóg jedyny
I nigdzie oprócz Mnie
Takiego Boga nie ma;
O innym nie wiem, nie!

3. Bałwanów nie czyń sobie,
Byś kłaniać miał się im,
A Imię Moje wielkie
Zachowaj w świętej czci.
Sześć dni gorliwie pracuj,
Czyń dobro w czasie tym,
A w dzień sobotni, święty,
Odpocznij z domem swym.

4. Rodziców swoich chętnie
Czcij z serca, z duszy swej,
Nikogo nie zabijaj,
Unikaj drogi złej.
Nie kradnij i fałszywie
Nie świadcz, lecz prawdę mów,
Niczego nie pożądaj:
To dziesięć Bożych słów.

5. Gdy chcesz wypełnić zakon,
Uniknąć czynów złych,
To kochaj Boga szczerze,
Jak również bliźnich swych.
Bo na miłości zakon
Jest zbudowany, wiedz;
Miłować, to oznacza zakonu słowa strzec!

1. Ty, Boże, możesz mi rozkazać,
Chcę woli Twej posłuszny być,
Na słowo Twe daj pilnie zważać
I zgodnie z nim na ziemi żyć.
Tyś Ojciec mój, jam dziecię Twe,
Daj spełnić mi rozkazy Twe.

2. Tyś spełniał wolę Ojca chętnie
Na ziemi tej, Jezusie mój,
Chcę uczyć się od Ciebie chętnie
Wypełniać cały zakon Twój;
Nie łudzić się marnością czczą,
Nawracać tych, co w grzechach brną.

3. Racz wpisać w serce moje Panie,
Zakonu Twego świętą treść,
Dopomóż, Boże, bym był w stanie
Dziś nienaganne życie wieść.
Chcę wolę Twą po wszystkie dni
Wypełniać szczerze służąc Ci.

1. O Boże, otwórz serce me
I wskaż na zakon Twój,
Bym w nim zobaczył życie me
I grzechów moich rój!

2. O pomóż dziś zrozumieć mi
Zakonu Twego moc;
Niech on w mym sercu zawsze lśni,
Rozprasza grzechu noc!

3. Już niczym są mi skarby czcze,
Nie nęci złota blask,
Gdy opanował serce me
Twój zakon i moc łask.

4. Wymysłów ludzkich brzydzę się,
Już nie chcę w grzechach brnąć.
Wpisz treść zakonu w serce me,
Mym życiem, Panie, rządź!