POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZUSA: Nagroda sprawiedliwych

POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZUSA: Nagroda sprawiedliwych

1. Zabrzmi głos anielskiej trąby i nasz Jezus zjawi się
W blasku chwały, na obłokach, po lud Swój.
On obudzi wszystkich wiernych, co śpią w prochu ziemi tej,
Tam i moje imię wyzna Zbawca mój.

Refren:
Zabrzmi głos anielskiej trąby!
Pan powróci po Swych wiernych!
Życiem wiecznym ich obdarzy;
Tam i moje imię wyzna Zbawca mój.

2. Po skończonej ciężkiej walce z grzechem na tej ziemi złej;
W niebie tryśnie dla zbawionych szczęścia zdrój;
Tam wyczyta ich imiona Swym aniołom Jezus sam,
Tam i moje imię wyzna Zbawca mój.

3. Grzeszni jeszcze w mocy śmierci pozostaną tysiąc lat,
Aż zbawieni ich osądzą w czasie tym.
Później przyjdzie Jezus zbudzić i ukarać ich za grzech,
Sprawiedliwą odda karę ludziom złym.

1. Czeka nas wiecznej radości kraj,
Okiem wiary widzimy go już.
Jezus wnet nam otworzy ten raj,
Odpoczynek dla stęsknionych dusz.

Refren:
Wkrótce już, wkrótce już.
Odkupiony tam wejdzie wnet lud;
Wkrótce już, wkrótce już
I zbawienia zachwyci nas cud!

2. Tam zbawieni pieśń chwały i czci
Jezusowi zaśpiewają wraz,
Za zbawienie w Barankowej krwi,
Za ratunek od grzechów i skaz.

3. Niebian chóru rozbrzmiewa tam głos,
Stwórcę wciąż uwielbiają i czczą;
Rzesze niebian za błogi swój los
Dziękczynienia i hołdy Mu ślą.

4. W tej przepięknej krainie wśród zórz,
Gdy się skończy pielgrzymka i trud,
Odpoczniemy wśród niebieskich wzgórz
I u źródła przeczystych tam wód.

1. Czytywałem o mieście Salemie,
Które cudnie Wszechmocny wzniósł sam,
O tym blasku, co lśni z jego murów,
I pałaców, i ulic, i bram;
Woda życia przez miasto przepływa,
Wdzięczny owoc w zieleni drzew lśni.
Chociaż wiem, że tam radość prawdziwa,
Lecz tu pojąć nie dano jej mi.

Refren:
Tutaj poznać nie dano go mi,
Tego miasta, co w górze hen lśni;
Ani cząstki tych cudów tam w górze
Pojąć tu jeszcze nie dano mi.

2. Czytywałem o cudnej krainie,
Którą Zbawiciel wnet wiernym da,
Tam, gdzie Stwórcy anieli śpiewają
I wspaniała szczęśliwość tam trwa.
Grzechu ni śmierci tam już nie będzie
I nieznany tam smutek i łzy.
Chociaż radość króluje tam wszędzie,
Lecz tu pojąć nie dano jej mi.

3. Czytywałem o szatach zbawionych,
Co jaśnieją nam z tamtych już stron,
O tym wezwaniu: „Wy, Pańscy wierni,
Pójdźcie usiąść z Barankiem na tron!”
Już się wyłania słońce miłości
I brzask wieczności rozprasza mgły;
Czytywałem o cudach tych wiele,
Lecz tu pojąć nie dano ich mi.

4. Czytywałem o grzechu zgładzeniu,
O tym, jak Jezus kocha Swój lud,
I o radości, szczęściu, weselu,
i o drzewie u źródlanych wód.
Czytywałem o szczęściu zbawionych,
Bożym tronie, co wiecznie tam lśni.
Cudnych skarbów niebieskich i wiecznych
Poznać na ziemi nie dano mi.

1. Ujrzysz Pana, jak przychodzi!
Ujrzysz Pana, jak przychodzi!
Ujrzysz Pana, jak przychodzi
Za niewiele dni!

Refren:
Kiedy prosto z nieba tony,
Kiedy prosto z nieba tony
Pewnie zabrzmią głośno wokół nas!

2. Brzmienie trąby będzie słychać!
Brzmienie trąby będzie słychać!
Brzmienie trąby będzie słychać
W Wielki Pański Dzień!

3. Więc nie zwlekaj, bądź gotowy,
Przyjmij Boże przebaczenie,
Przyjmij Jego zaproszenie
Na ten Wielki Dzień!

1. Już nadchodzi ten dzień,
W którym Pan objawi się
I nie będzie już chmur,
Łzy przestaną w oczach lśnić,
Pokój zapanuje znów.
Hen, na złotym brzegu tam,
Jakiż dzień, wspaniały dzień da mi Pan!

Refren:
Cóż to będzie za dzień,
W którym ujrzę Króla chwał,
Gdy popatrzę w cudną twarz Jezusa,
Który zbawił mnie.
Wtedy On mi poda dłoń,
By zabrać mnie na drugi brzeg!
Jakiż dzień, wspaniały dzień da mi Bóg!

2. Zniknie wnet smutek mój,
Ciężar, który barki gniótł;
Zniknie ból, znikną łzy,
Rozstań już nadejdzie kres,
I na zawsze będę z Tym,
Który za mnie życie dał.
Jakiż dzień, wspaniały dzień da mi Bóg!

1. Zniknie ciemność, gdy Jezus zjawi się!
Zniknie ciemność, gdy Jezus zjawi się!
Zniknie ciemność, gdy Jezus zjawi się
I zabierze z Sobą nas!

Refren:
Pan zabierze z Sobą nas,
Pan zabierze z Sobą nas!
Zniknie ciemność, gdy Jezus zjawi się
I zabierze z Sobą nas!

2. Smutku już nie będzie, gdy przyjdzie Pan!
Smutku już nie będzie, gdy przyjdzie Pan!
Smutku już nie będzie, gdy przyjdzie Pan
I zabierze z Sobą nas!

3. Pieśń radości zabrzmi, gdy przyjdzie Pan!
Pieśń radości zabrzmi, gdy przyjdzie Pan,
Gdy się Jezus zjawi, jak Król i Pan
I zabierze z Sobą nas!

1. Zaśpiewajmy hymn, niech rozproszy trwogi cień;
Przekroczymy wkrótce niebios próg!
Minie grzechu noc i nastanie błogi dzień;
Przekroczymy wkrótce niebios próg!

Refren:
Wkrótce, wkrótce już, za chwileczkę już,
Przekroczymy niebios próg!
Minie trud i znój, minie z grzechem ciężki bój;
Przekroczymy wkrótce niebios próg!

2. Dla zbawienia bliźnich pracujmy póki czas;
Przekroczymy wkrótce niebios próg!
W ciężkich trudach dnia Zbawca chce posilić nas;
Przekroczymy wkrótce niebios próg!

3. Pocieszajmy się, gdy znosimy chłód i żar;
Przekroczymy wkrótce niebios próg!
Otrzymamy wnet z rąk Jezusa życia dar;
Przekroczymy wkrótce niebios próg!

1. Obietnicę nam nasz Jezus dał,
że się wnet objawi z nieba chwał;
Przyjdzie zbawić nas od mocy zła
I życie wieczne da.

Refren:
O, jak błogo będzie tam,
O, jak błogo będzie tam!
Przyjdź już wnet, o przyjdź, Jezusie nasz,
Daj ujrzeć nam Swą twarz.

2. Zmartwychwstaną sprawiedliwi wraz
W radosnego wniebowzięcia czas,
A szatana Bóg z powodu zdrad
na tysiąc zwiąże lat.

3. A gdy minie pełnych tysiąc lat,
Znów ożywi się ten grzeszny świat;
Zmartwychwstaną źli, By kielich mąk
z Jezusa przyjąć rąk.

4. Czeka nas już tam rozkoszny raj,
Pełen szczęścia i radości kraj,
Gdzie nieznany grzech ni śmierci cień,
Gdzie już trwa wieczny dzień.