POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZUSA: Panowanie i królestwo Chrystusa

POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZUSA: Panowanie i królestwo Chrystusa

1. Królu niebios, któż imienia Twego zgłębi treść?
Któż wspaniałe, cudne światy Tobie pomógł wznieść?
Światy wstały, światy runą na skinienie Twe;
Tylko w łasce Twej i mocy ostoimy się!

2. O nasz Panie ukochany, któż Cię pojmie, któż?
Zginął w głębiach wód potopu pierwszy świat ten już.
Drugi raz Ty ogniem spalisz stary świata grzech,
Zgładzi wszystkich nieposłusznych Twojej chwały blask.

3. Królu chwały, choć tak wielka Twojej ręki moc,
Jednak hańbę przecierpiałeś, wszedłeś w śmierci noc.
Świat zły w dziatkach Twoich, Chryste, przyjąć nie chce Cię;
Miejsce w świecie dla Twej prawdy nie znajduje się.

4. O nasz Królu, przyjmij od nas dziś wierności ślub;
Serca nasze przynosimy do Twych świętych stóp.
W Tobie żyć, umierać z Tobą: taki cel jest nasz;
Potem z Tobą władać w niebie, które wiernym dasz!

1. Ujrzę Króla chwał, który da mi dział
Wśród zbawionych w niebie Swym.
W lepszym kraju tam, już bez grzechu plam,
Będę z Królem, Zbawcą mym.

Refren:
W pełni blasku ujrzę Króla chwał
I z rąk Jego wezmę życia dział,
By z Nim zawsze być i dla Niego żyć,
I na wieki chwałę nieść!

2. W kraju błogich pień, gdzie trwa wieczny dzień
I nieznany smutek, ból,
Będę z Panem żył wśród zbawionych dusz;
Będę tam, gdzie jest mój Król.

3. Ujrzę chwały blask, ujrzę Króla łask
W powtórnego przyjścia czas;
Tam na Jego cześć będę hołdy nieść
Wiecznie z Jego ludem wraz!

1. W Syjonie Pan króluje,
O duszo, raduj się!
Z ufnością przyjdź przed Jego tron,
On życiem darzy cię.
Dziękczynny hymn Mu wznieśmy dziś,
Niech słyszy cały świat!
Niech każdy, kto żyw, chwali Go,
Bo On nasz Król i Brat!

2. Ten wszechświat przeogromny
i ziemi naszej krąg,
Te morza, góry, piękny świat:
To dzieło Jego rąk.
Niech imię Jego głośno brzmi
Na świecie wzdłuż i wszerz,
By wszelki twór i ludzki ród
Uwielbiał Stwórcę też!

3. W Syjonie Pan króluje,
Poświęćmy Mu nasz czas
I z serc ofiarę złóżmy Mu,
Bo Jezus zbawił nas.
Pod Jego sztandar stańmy wraz
I z grzechem toczmy bój
i Wierności trwałej złóżmy dar,
Bo On nasz Wódz i Król!