POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZUSA: Przygotowanie i oczekiwanie

POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZUSA: Przygotowanie i oczekiwanie

1. Wesel się bardzo, syjońska córko,
Król twój przychodzi do ciebie!
Przed Panem grzeszna ziemio, umilknij,
Przed sprawiedliwym, zwycięskim.

Refren:
Prośmy o Ducha, deszcz Ducha Świętego,
Niech spłynie na nas obficie!
Pan Jezus blisko, wyjdźmy naprzeciw,
Duch Święty siły nam doda!

2. Nie dzięki mocy, nie dzięki sile,
Na nic tu ludzkie wysiłki,
Bo tylko z Świętym Duchem działanie
Da ewangelii zwycięstwo.

1. Dziedzicu niebios, dlaczego w uśpieniu
Spędzasz swój czas, gdy tak blisko jest raj?
Zbudź się i czuwaj tu w swym uzbrojeniu;
Pan wkrótce przyjdzie, w czujności więc trwaj!

2. Dziedzicu niebios, jak możesz się wahać?
Wielką nagrodę ci Zbawca dać chce;
Wstań i przygotuj się Pana powitać,
Który już wkrótce wśród chwał zjawi się!

3. Nie daj się wiązać przez ziemskie marności,
Bowiem blask świata przemija jak cień;
Wyrwij się z grzechów swych i złych skłonności,
Bądźże gotowy na wielki ten dzień!

4. Serce dla Pana zachowaj w czystości,
W przybytek chwały niebieskiej wejść chciej,
Zbawca ci szatę Swej sprawiedliwości
Daruje z łaski, nadzieję tę miej!

1. Nasz Pan przychodzi! Niech ta wieść
Od dziś wypełnia życia treść;
Więc zawsze, wszędzie, tu i tam,
Niech brzmi ta wieść: „Przychodzi Pan!”

Refren:
Nasz Pan przychodzi! Niech ta wieść
Od dziś wypełnia życia treść,
Od dziś wypełnia życia treść!

2. Nasz Pan przychodzi! Niechaj mi
Ta pieśń po całym świecie brzmi.
Niech nikt już dziś nie smuci się,
Zanieśmy ludziom wieści te.

3. Nasz Pan przychodzi! Pewne jest,
On będzie sądził, Jemu cześć.
A ten, kto wąską ścieżką chce
Iść w życiu, ten ostoi się.

4. Ta ziemia dzisiaj fałszem brzmi
Miast Bogu śpiewać pieśń ku czci,
Lecz wkrótce z niebem złączy się,
Ku górze wznosząc hymny swe.

1. Żywota Książę tuż u drzwi,
To On, Przyjaciel nasz i Pan.
Dzień przyjścia Jego już się lśni,
Zbawienie niosąc nam.

Refren:
Tuż u drzwi, tuż u drzwi,
Już głos trąby archanioła brzmi!
Jezus idzie, Jezus idzie
W blasku chwały i we czci!

2. Zwiastują różne znaki nam
I świadczył już niejeden cud,
Że wkrótce przyjdzie znów nasz Pan
Po Swój wybrany lud.

3. Na świecie pełno smutku, zła,
Trwałego szczęścia nie ma tu.
Nam Jezus wieczne szczęście da,
Więc wiernie służmy Mu!

4. Ojczyznę nową da nam Pan,
Gdzie pokój, radość, pełnia łask;
Tam szczęsny będzie już nasz stan
Po wieczny, wieczny czas!

1. Nieznany jest dzień,
W którym przyjdzie znów Pan.
Że bliski czas ten,
Znaki zwiastują nam.
Pan przyjdzie wśród lśnień
Po Swój wierny lud,
Lecz w nieznany nam dzień.

Refren:
Przyjdzie Pan! Więc czuwajmy, w Nim trwajmy
Przyjdzie Pan! Alleluja!
Alleluja! Przyjdzie w chwale wśród lśnień
Po Swój wierny lud,
Lecz w nieznany nam dzień!

2. Patrz, prawdy lśni blask
I zbawienie dla dusz,
Bo moc Jego łask
Świadczy, że wkrótce już
Powróci nasz Pan!
Więc w czujności trwaj,
Duszo, serce Mu daj!

3. Czuwajmy co dnia,
W lampach ogień niech lśni!
Wnet Jezus nam da
Błogie, szczęśliwe dni.
Zbawienia dzień tuż,
Więc nie zwlekaj wciąż,
Czas ostatni to już!

1. Trąbcie wokoło, niech zew wszędzie brzmi:
Wkrótce już przyjdzie nasz Pan!
Radość w obliczach wierzących niech lśni:
Już wkrótce przyjdzie nasz Pan!

Refren:
Przyjdzie nasz Pan, przyjdzie nasz Pan!
Już wkrótce przyjdzie nasz Pani

2. Góry dolinom podajcie ten zew:
Wkrótce już przyjdzie nasz Pan!
Niech na tej ziemi brzmi radość i śpiew:
Już wkrótce przyjdzie nasz Pan!

3. Fale eteru roznieście tę wieść:
Wkrótce już przyjdzie nasz Pan!
Burze i wichry rozgłoście tę treść:
Już wkrótce przyjdzie nasz Pan!

4. Znaki na ziemi zwiastują nam wszak:
Wkrótce już przyjdzie nasz Pan!
Na niebie głosił niejeden już znak:
Już wkrótce przyjdzie nasz Pan!

5. Wojny na świecie dowodem dziś są:
Wkrótce już przyjdzie nasz Pan!
Trzej aniołowie poselstwo to ślą:
Już wkrótce przyjdzie nasz Pan!

1. Wkrótce przyjdzie nasz Zbawca i Pan
Z wielką chwałą po wierny Swój lud;
Wziąć nas z ziemi skalanej przez grzech
I wprowadzić w niebieski Swój gród.

Refren:
Przyjdź już wnet, Zbawco nasz,
Z utęsknieniem czekamy Cię już!
Zabierz nas z ziemi tej,
Do ojczystych niebieskich wiedź wzgórz!

2. Świta już szczęśliwości ten dzień,
Gdy Zbawiciel da ujrzeć Swą twarz!
Wszelki smutek wnet spadnie nam z serc;
Przyjdź, o Jezu, i szczęściem nas darz!

3. Przyjdź już wnet, Zbawicielu Ty nasz,
My na Ciebie czekamy co dnia;
Zbaw nas, Jezu, od smutku i łez,
Weź nas tam, gdzie już radość wciąż trwa!

1. Przyjdzie znowu Pan w obłokach,
Który życie za nas dał;
Z niezliczonym niebios wojskiem
Wśród triumfu i wśród chwał.
Alleluja! Jezus przyjdzie zbawić nas!
Alleluja! Jezus przyjdzie zbawić nas!

2. Potem ujrzy wszelkie oko
Majestatu Jego blask;
Wróg strwożony tym głęboko
Będzie drżał przed Panem łask.
Wszyscy ludzie ujrzą Zbawcę w Jego czci!
Wszyscy ludzie ujrzą Zbawcę w Jego czci!

3. Niebo, ziemia wnet przeminą
W ostateczne sądu dnie,
Przeciwnicy Pańscy zginą,
Kiedy ujrzą grzechy swe.
Bóg grzeszników wnet osądzi w niebie Swym.
Bóg grzeszników wnet osądzi w niebie Swym.

4. Króluj, Jezu, nam wspaniale,
Niech trwa wiecznie Twoja cześć!
Chcemy zawsze ku Twej chwale
Nasze hołdy Tobie nieść!
Przyjdź, o Jezu, weź i nas w Królestwo Swe!
Przyjdź, o Jezu, weź i nas w Królestwo Swe!

1. Znaki prorocze ostrzegły ten świat,
Ze już niewiele do końca jest lat.
Długo pielgrzymi trzymają swą straż,
Wykrzykują wciąż w nadziei: Przyjdź Zbawco nasz!

Refren:
Wieść już po ziemi i morzach brzmi:
Jezus wnet przyjdzie, On jest już u drzwi!
Raduj się, duszo, i lęk wszelki złóż;
Wołaj: Przyjdź i weź nas, Panie, przyjdź, Zbawco już!

2. Ze znaków tych pielgrzym cieszy się dziś,
Bo z każdym dniem bliżej do niebios drzwi.
„Czuwaj mój sługo”, przestroga wciąż brzmi,
Bo już świta ranek, to ostatnie są dni!

3. Każdy na nowo podnosi się znów,
Sięgnie do celu na zew Pańskich słów.
Kto Zbawcy poddał swe życie i dom,
Ten przez bramę z perły wejdzie w Ojcowski dom!

1. Powstańcie chrześcijanie,
Gdy zbliża się wasz Król!
Więc wyjdźcie na spotkanie,
On wasz uleczy ból.
„Hosanna!” Mu śpiewajcie
Wesoło z wszystkich stron
I Pana powitajcie,
Wszak waszym Zbawcą On.

2. Powstańcie zasmuceni,
Bo Król przed drzwiami jest
Niedolę waszą zmieni
I ból usunie z serc.
On smutek wasz ukoi,
On otrze wszelkie łzy
I rany wszelkie zgoi,
I zdejmie ciężar zły.

3. Powstańcie, wy, ubodzy,
Wszak Król ten o was dba,
Wy sercu Jego drodzy,
On wam Królestwo da!
Nasz Pan nadzieją błogą
Obdarzyć wszystkich chce;
On pewną wiedzie drogą,
Wskazując ślady Swe.

4. O, możny nasz Hetmanie,
Wnet zjaw się z niebios bram,
Skróć grzechu panowanie
I przybliż wieczność nam.
Niech wkrótce świat ten cały
Już Ciebie zacznie czcić!
O, przyjmij nas do chwały,
Nie zwlekaj, szybko przyjdź!

1. Jak sen mijają życia dnie,
Uchodzi szybko czas:
Już z rana cień swój wieczór śle
I grób wnet woła nas.

Refren:
Szybko mija życia czas,
Do wieczności zbliża nas.
Wzejdzie wnet ostatni dzień
I nasz Zbawca zjawi się!

2. Przeminą szybko lata, dni,
I świata tego czar;
Więc nim się zamkną łaski drzwi,
Zbawienia przyjmij dar!

3. Kto Bogu tu poświęca się,
Unika drogi zła,
Ten mądrze spędza życie swe,
Nadzieję pewną ma.

4. Dopomóż mi, o Zbawco mój,
Tak przeżyć życie swe,
Byś Ty, gdy przyjdziesz po lud Swój,
Do raju wziął też mnie!

1. Być może nad ranem, gdy jutrznia zabłyśnie
I promień słoneczny przez mgły się przeciśnie,
Ukaże się Jezus jaśniejszy nad słońce,
By z ziemi wziąć Swój wierny lud.

Refren:
W ten pełen szczęścia dzień
Lud Boży zaśpiewa tę pieśń:
Jezus idzie! Alleluja! Alleluja! Amen.
Alleluja! Amen.

2. Być może z wieczora lub też o północy,
W wielkości Swej chwały, potęgi i mocy,
Zbawiciel nasz przyjdzie w promiennej światłości,
By zabrać stąd Swój wierny lud.

3. O jakąż radością by serca nam drżały,
Gdybyśmy za życia witali Go w chwale
Ni ból, ani łzy nie dosięgną nas więcej,
Gdy weźmie Pan z ziemi Swój lud.

4. Ach, cóż to za szczęście wejść tam bez cierpienia,
Podziwiać wspaniałość anielskiego pienia!
I śpiewać hymn chwały, wdzięczności serdecznej,
Że wziął Pan do Siebie Swój lud!

1. Kiedyż, kiedyż ujrzę Pana i rządzić będę z Nim?
Kiedyż będę gościem na weselu Pana?
I kiedyż z wiecznych źródeł tę miłość będę pił?
Kiedy będę gościem na weselu Pana?

Refren:
O, chwała Mu Uniosę się do nieba wzwyż,
Gdy usłyszę trąby dźwięk w piękny ranek.

2. Przywdziej z wiarą zbroję miłości i nadziei hełm,
A usłyszysz trąby dźwięki w piękny ranek.
A gdy się walka skończy, On weźmie w górę cię
I usłyszysz trąby dźwięki w piękny ranek.

3. Nasze oczy ujrzą nagle cudowną Zbawcy twarz,
Kiedy zabrzmią trąby dźwięki w piękny ranek.
Nasze nogi już nie zbłądzą, przez wieczność będą szły,
Kiedy zabrzmią trąby dźwięki w piękny ranek.

4. Nasze uszy się zachwycą, anielski zabrzmi chór,
Gdy usłyszą trąby dźwięki w piękny ranek.
Nasze usta zaczną wielbić, bo Jezus Królem jest,
Kiedy zabrzmią trąby dźwięki w piękny ranek.

1. Przyjdźże do nas w blasku chwały,
Wspaniałości wiecznej Swej!
Gdyż przed Tobą zbór Twój cały
Pragnie stanąć w chwale Twej.
Choć przed tronem Przedwiecznego
Skarży szatan w dzień i w noc,
Lecz przez krew naszego Zbawcy
Zwyciężymy jego moc!

2. W łasce Pana, Króla swego,
Pielgrzymuje święty lud,
Który w świetle chodzi Jego,
Odrodzenia z Ducha cud.
Stanie w wiecznej wspaniałości
Wnet przed tronem Jego tam:
Pan zwyciężył moc ciemności,
Nikt już nie zaszkodzi Mu!

3. Jak radośnie tam zaśpiewa,
W górnych stronach Boży lud.
Pieśń radości w krąg rozbrzmiewa:
„Pan zwyciężył, z Judy lew!
Nasz Baranek już zwyciężył,
Przyozdabia wiernych Swych,
Z nimi wiecznie się połączył,
Chwałą Swą przyoblekł ich!”

1. Wkrótce nasz Pan przyjdzie z góry
Zabrać stąd dzieci Swe
W Swoje niebiańskie lazury;
Smutek tam skończy się.
Jaśniej niż gwiazdy promienne
Wtedy będziemy lśnić;
Szczęście tam trwałe, niezmienne;
O, rozkosz z Panem być!

Refren:
Chwała, chwała i cześć! Śpiewać będziemy tam.
Chwała, chwała i cześć! Wielki jest niebios Pan!
Chwała, chwała i cześć! Panie, czekamy, przyjdź!
Weź nas w górę do Siebie, pozwól do chwały wejść!

2. W naszej ojczyźnie niebiańskiej
Śmierci nie będzie już,
Grzechu ni mocy szatańskiej,
Strachu ni groźnych burz.
Nocy tam więcej nie będzie,
Gorzkiej rozłąki łez;
Radość panuje tam wszędzie,
Przyjdzie cierpieniom kres.

3. W chwale i blasku nieziemskim
Zbawcę ujrzymy tam,
Wtedy wraz z chórem anielskim
śpiewać będziemy psalm.
O Jego wielkiej miłości,
Która wyrwała nas
Z grzechu i więzów ciemności,
Wzniosła do niebios kras.

1. W modlitwach trwamy w dzień,
W pokorze trwamy w noc:
Przychodzi do nas wielki Król,
Przychodzi do nas Bóg!

2. Czekamy w biały dzień,
Czekamy w ciemną noc:
Przychodzi do nas Boży Syn,
Przychodzi do nas Pan!

3. Czuwamy cały dzień,
Czuwamy całą noc:
Przychodzi do nas święty Bóg,
Przychodzi chwały Król!

4. Wytrwamy i za dnia,
Wytrwamy także w noc:
Przychodzi do nas ziemi Pan,
Przychodzi niebios Król!

1. Miej odwagę, stadko małe,
Powstań z grzechem toczyć bój;
Poświęć Zbawcy życie całe,
W niezachwianej wierze stój!
Wy, wierzący, wyjdźcie śmiało
Cieszyć zasmuconą brać,
Bo się Ojcu spodobało
Wam Królestwo wieczne dać.

Refren:
Ojcu się upodobało,
Ojcu się upodobało,
Ojcu się upodobało
Wam Królestwo wieczne dać!

2. Na tej ziemi nie szukajcie
Skarbów ni rozkoszy czczych;
Zbawcy życie swe oddajcie,
Czcijcie Jego w sercach swych.
Choć musicie tu bojować,
Znosić trudy, ból i krzyż,
Raj Pan poszedł przygotować,
By nas wziąć do nieba wzwyż.

3. Bądźmy wierni i czuwajmy,
Już wieczności widać brzask;
Na zbawienia dzień czekajmy,
Już lśni przyjścia Jego blask.
Wkrótce nasz Zbawiciel przyjdzie
Z aniołami w pełni chwał,
Z Nim do nieba tylko wejdzie,
Kto Go kochał i w Nim trwał!

1. Jak wspaniały dzień to będzie,
Gdy Zbawiciel przyjdzie znów;
Gdy się skończą ciężkie chwile,
Cierpień, łez nie będzie już.

Refren:
Oczekując tu cierpliwie
Patrzmy w niebo w nocy, w dzień,
Bo wnet przyjdzie nasz Zbawiciel,
Jezus Chrystus, cieszmy się!
Bo wnet przyjdzie nasz Zbawiciel,
Jezus Chrystus, cieszmy się!

2. On w dom Ojca nas zabierze,
Jeruzalem pełne kras.
Na stolicy chwały siądzie
I do Siebie przyjmie nas.

3. Chwała Tobie, Jezu Chryste,
Za ten dar obietnic Twych.
Przyjdź i zabierz nas do Siebie,
Do pałaców wprowadź Swych.

1. Pan przyjdzie wnet! Swój wierny zbawi lud
I wiernym życie wieczne da.
Pan przyjdzie wnet! Swej łaski ziści cud;
Nas krzepi wciąż nadzieja ta!

Refren:
Wkrótce przyjdzie już ten czas,
Że się spełni zbawczy plan!
Boży lud zawoła wraz:
„Królem wiecznym jest nasz Pan!”
Nadzieja ta pokrzepia, wzmacnia nas:
Wnet przyjdzie Jezus jeszcze raz!

2. Pan przyjdzie wnet po Swój gotowy lud;
Do domu Ojca weźmie nas!
Pan przyjdzie wnet! Da pić nam z żywych wód,
Łzy otrze nam na wieczny czas!

1. My Go ujrzymy, jak przychodzi w chwale!
Tak, wkrótce przyjdzie nasz Zbawca i Król!
Wraz z aniołami zaśpiewamy razem
Hymn uwielbienia: „Hosanna, Panu cześć!”

2. My Go ujrzymy w ów świetlany ranek!
Tak, Go ujrzymy, gdy zjawi się tu!
Jako zwycięzcy Jemu pieśń wzniesiemy,
Pieśń uwielbienia: „Hosanna, Panu cześć”

3. Pana ujrzymy! Przyjdzie w wielkiej chwale!
My Go ujrzymy, gdy weźmie nas stąd!
Wraz z aniołami zaśpiewamy razem
Hymn uwielbienia: „Hosanna, Panu cześć!
Hosanna, Panu cześć!”

1. Burze straszne w krąg szaleją,
Wre żywiołów moc!
Wicher pędzi łódkę moją
W zgubną, ciemną noc.

Refren:
Patrz, nadchodzi Zbawca;
Słuchaj, mówi Pan:
„Będę z wami aż do rana,
Do portu was wprowadzę sam!
Tak, będę z wami aż do rana,
Do portu was wprowadzę sam!”

2. Już żeglarze bez nadziei
U rozpaczy dna.
Wtem głos Zbawcy los ich zmienia:
„Ufaj, garstko ma!”

3. Na wzburzonym morzu życia,
Blisko śmierci już,
W ręce swego Zbawiciela
Życie swoje złóż.

1. O, Synu Boży, przyjdź już wnet,
Wciąż wyglądamy Ciebie,
Byś nas uwolnił z ziemskich bied
I zabrał już do Siebie.
Kto wierzy Tobie, śpieszy się,
Z Twojego przyjścia cieszy się,
By wyjść Ci na spotkanie,
Radosne powitanie!

2. Cierpliwie wciąż czekamy Cię
Wśród trosk i utrapienia,
Wierząc, że miną smutku dni
I przyjdzie czas zbawienia.
Wszak z Tobą lekki jest nasz krzyż,
Gdy serce dąży ciągle wzwyż!
Nam dobrze w każdym stanie,
Bo Tyś jest z nami, Panie!

3. Że przyjdziesz, wiemy, Panie nasz,
Dni szybko nam przeminą.
Jak dzieci się cieszymy wraz,
Nadziei pieśni płyną.
Radości wiele będzie tam,
Gdy się okażesz w chwale nam!
O przyjmij dzięki, Ojcze,
Za Twojej łaski słońce.

1. Ocknijcie się, uśpieni,
Zapalcie lampy swe!
Już zachód się rumieni,
Noc ciemna zbliża się.
Przybywa Pan nasz w chwale
Z anioły w pełni kras,
Czuwajmy więc wytrwale,
By godnych zastał nas.

Refren:
Zbawco, Słońce me,
Niech lśnią mi blaski Twe!
Tak długo już czekamy
Na Ciebie, Wodzu nasz!
Wciąż tęsknie wyglądamy
Za niebem, co nam dasz.
Wzejdź, Słońce życia, w blasku zórz,
Weź nas do Siebie już!

2. Zapalcie lampy swoje,
Oleju wlejcie w nie,
I w prawdy zacne stroje
Przybierzcie serca swe!
Z Syjonu straż ogłasza,
Że Oblubieniec tuż,
Więc niech Go dusza wasza
Z radością wita już!

3. I wy, zbawieni, wznieście
Radosnej pieśni chór
I triumfalnie głoście:
„Pan idzie po Swój Zbór!”
Otwarte są już bramy,
Pan Swój zaprasza lud;
Witajmy Go, witajmy,
W weselny wiedźmy gród!

4. O Jezu, Zorzo duszy,
Przyjdź do nas z nieba, przyjdź!
Duch Twój więzy skruszy,
Daj w łasce Twej nam żyć;
Spraw kres duchowej męce,
Dokonaj zmiany w nas.
Wznosimy kornie ręce:
„O, zbliż zbawienia czas!”

1. Pan przychodzi! Wnet ustaną
Narzekania, troski, żal.
Niech poselstwo to otuchę
I nadzieję niesie w dal.

Refren:
Pan przychodzi! Pan przychodzi!
Pokój wieczny niesie nam!
Pokój wieczny niesie nam!

2. Świat wie tylko, żeś Ty, Panie,
Umarł cierpiąc hańbę, ból.
Wkrótce jednak się objawisz
W majestacie jako Król.

3. Mając w sercu tę nadzieję,
Swoją harfę chwytaj w dłoń
I potężnym chórem wznieśmy
W całym świecie łaski ton.

1. Pełen szczęścia dzień to będzie, gdy nasz Jezus zjawi się,
Gdy wierzących wzbudzi z grobów Jego głos!
Wszystkich zbierze, co tu żyli w prawej wierze tylko z Nim
I da w niebie wieczną radość, szczęsny los!

Refren:
Gdy Pan wiernych Swoich zwoła,
Gdy Pan wiernych Swoich zwoła,
Gdy Pan wiernych Swoich zwoła,
Tam i ja na wieki w niebie będę z Nim!

2. Każdy człowiek zda rachunek z życia swego w sądu dzień,
Tam zapłatę odda wszystkim niebios Pan.
Jedni w ciemność, drudzy w światłość, do żywota wnijdą bram,
Tam, gdzie Jezus, na ojczysty wejdą łan!

3. Drogi Jezu, przyjdź już rychło i zbaw tęskną duszę mą,
I daj ufać mi jak dziecię słowom Twym.
Żeś mnie wyrwał z tego świata i za własność przyjął Swą,
Że mnie wiedziesz tam, gdzie jesteś, wierzyć śmiem!

1. Dniu radości, dniu nadziei,
Zmartwychpowstania wiernych dusz!
Powołani z prochu ziemi,
Już pospieszają święci wraz!

Refren:
Pan przychodzi, życie rodzi!
Król przywodzi życia dar!

2. Dniu nagrody, daj zwycięstwo
śpiącym rycerzom wiary swej;
Bohaterom za ich męstwo
Wieniec laurowy włóż na skroń!

3. „Gdzież jest, śmierci, żądło twoje,
Gdzież jest, o, śmierci, bodziec twój”,
Skoro ziemia już nie może
Świętych zniewalać w pętach snu?

1. Gdy głos trąby się odezwie i Pan Swój zgromadzi lud,
Przywitamy się z bliskimi w niebie tam.
Do wieczerzy Swej weselnej wszystkich nas zaprosi Pan,
By z Nim radość dzielić i mieć w szczęściu dział.

Refren:
Co za błogie przywitanie,
Gdy ogłosi nam zbawienie trąby głos.
Co za błogie przywitanie,
Tam z Jezusem podzielimy szczęścia los!

2. Gdy Bóg Ojciec zdecyduje, że czas łaski skończył się,
I zastępy wybawionych w pełni kras
Drogi Zbawca prosto z ziemi zaprowadzi w Ojca dom:
Jakaż radość niewymowna spotka nas!

3. Gdy objawi skryte rzeczy na Swym sądzie Chrystus Pan,
I w obłokach z aniołami przyjdzie wraz,
Wtedy powie do Swych wiernych: Przyjdźże do Mnie, ludu Mój!
Tam nas Jezus na Swych błoniach będzie pasł.

4. Tam na złotych harfach zagra wybawiony Pański lud,
Odda Zbawcy uwielbienie, chwałę, cześć.
Pieśń zwycięstwa i triumfu z ust zbawionych wzniesie się,
Za zbawienie będą hołdy wieczne nieść!

1. Tu, na ziemi mam dziś mieszkanie,
Które cieszy i raduje mnie,
Bo mój Jezus jest tu ze mną stale,
On też sprawia, że żyć mi się chce.
Lecz ziemski mój dom, to za mało,
Tu zmagam się z grzechem i złem,
Marzę o tym, by w lepszym żyć domu,
Za nim tęsknię i w nim już być chcę.

2. Dzisiaj śmierci się już nie boję,
Bo gdy przyjdzie, to tylko jest snem;
Grób niech zamknie nade mną podwoje,
Jezus ma klucz do niego, to wiem.
Ja wiem, że mój Pan wkrótce przyjdzie,
Więc niczym mi śmierć ani grób!
Jakiż będzie ten dzień zmartwychwstania!
Marzę, by u Jezusa być stóp.

3. A gdy Pan, mój Zbawiciel, przyjdzie,
Wtedy da mi wspaniały swój dom.
Dziś już widzę to piękno i chwałę,
Wiem, że w tym domu będzie też On.
Tam pokój i radość są wieczne,
Tam szczęście i rozkosz wciąż trwa!
Wiem, że wkrótce już się tam dostanę,
Sam Stworzyciel mi to wszystko da.