RODZINNY DOM: Dni smutku i choroby

RODZINNY DOM: Dni smutku i choroby

1. Jeżeli nie rozumiesz dziś
Przyczyny smutków swych i łez,
To w niebie Pan objawi ci
Przyczyny zła i jego kres.

Refren: Na Boga zdaj się w życiu swym,
Bo choć trwa jeszcze grzechu noc,
Pan przyjdzie wnet, uzdrowi cię,
I zbawczą ci objawi moc!

2. Na ziemi często wroga śmierć
Przerywa życie drogich dusz,
Lecz Pan w Królestwie Swoim wnet
Połączy nas na wieki już.

3. Na smutną drogę twoją Pan
Jasnego światła ześle blask,
Choroby, bólu przejdą dni,
I ty też doznasz Jego łask.

4. Choć smuci cię jesienny czas
I chłód ogarnia serce twe,
Ty w Bogu swym nadzieję złóż,
Bo idą wiecznej wiosny dnie.

1. O Jezu, gdy nam ciężki los
Wyciska z oczu gorzkie łzy,
Gdy serce kruszy nieszczęść cios,
Pociechę wtedy ześlij Ty!

2. I w utrapienia złego czas,
Gdy nas ugina życia znój,
Ty, Jezu, ratuj, wzmacniaj nas,
Przy boku naszym wiernie stój!

3. Tyś za nas znosił hańbę, ból,
Na krzyżu dałeś życie Swe,
Więc nas wśród cierpień naszych tul,
Wiedź nas przez cały życia bieg.

4. Samotnyś umarł, grób Cię skrył,
Choć jesteś sam żywota Pan;
Umarłeś, bym ja wiecznie żył,
Bym siły czerpał z Twoich ran.

5. Gdy zmartwychwstania nadszedł czas,
Grobowca drzwi rozwarły się;
O, usuń z serca mego głaz,
Do życia z Tobą przebudź mnie!