RODZINNY DOM: Rodzice i dzieci

RODZINNY DOM: Rodzice i dzieci

1. W ziemskiej życia tu pielgrzymce
Związek serc jest Iudziom dan,
Dając szczęście niegasnące,
Gdy uświęci go sam Pan.
On to wszystkim wokół wszędzie
Błogosławieństw światłem lśni,
I dopóty trwały będzie,
Póki miłość w sercach tkwi.

Refren: Te cudowne więzy słyną;
Czci je wielce Boży lud,
Nazywając je rodziną!
Jest to twórczej mocy cud!

2. Błogo, gdy rodziny grono
W zgodzie czyni każdy krok,
Uprzejmością serca płoną,
Razem w górę wznosząc wzrok.
Nie przemoże ich zgryzota,
Gdyż ostoją jest ich Bóg;
Miłość, ich największa cnota,
Zdobi cichy domu próg.

3. Gdy wzajemne ich uczucie
Ku dobremu wznieca żar,
Życiu wzniosły da kierunek,
Wzmoże miłość, wdzięku czar.
W tej serdecznej ich przyjaźni
Wzrasta ufność, jedność trwa;
W Boskim Słowie i bojaźni
Jest moc, która wszystko da.

4. Z dróg do celu najwyższego
Żadna ich nie zwiedzie moc:
Jezus strzeże ich od złego,
On jest z nimi dzień i noc.
I tak życie ich rodzinne
Jest przedsmakiem wiecznych dni,
Gdy im Pan da jeszcze inne
Szczęście, które wiecznie lśni!

1. Rozliczne dary zsyłasz, Panie,
Na każdy czas z dobroci Swej,
Przez które o nas masz staranie
I dzielisz skarby z pełni Twej.
To wszystko, czym obdarzasz nas,
Z miłości dajesz i na czas.

2. Nam głodu zaznać nie pozwalasz,
Bo dajesz nam powszedni chleb;
Ponadto radość w nas utrwalasz,
Przez radość wdzięczność w serca wszczep.
Obfity nadmiar Twoich łask
Rozpala w sercach szczęścia blask.

3. Gdy spożywamy Twoje dary,
Kierujmy zawsze w niebo wzrok;
A w dowód niezachwianej wiary,
Niech o tym świadczy każdy krok,
Że doceniamy miłość Twą,
Przez którą dbasz o dziatwę Swą.

1. Boże mocny, Boże wielki,
Królu świata, Ojcze nasz,
Ciebie chwali żywioł wszelki,
Bo Ty o nas wszystkich dbasz.
Tobie, wiekuisty Panie,
Cześć i chwała niechaj brzmi;
Niech pieśń nasza nie ustanie,
Póki życie w piersi tli!

2. Boże mocny, Boże wielki,
Oto dziś radości czas,
Gdy możemy Tobie dzięki
Złożyć za rodziców los.
Spraw im Twą dobrocią wieczną
Przyszłych lat spokojne dni;
Daruj starość im słoneczną,
Niech z radością służą Ci!

3. Panie, okiem Swym łaskawym
Na nasz dom troskliwie patrz!
Razem Tobie bez obawy
Zawsze służyć pomóc racz,
Oddal z progów naszych smutki,
Łzy, cierpienia, chroń od strat,
Oddal głód i usuń trudy,
Darz nas łaską Twoich rad!

1. O Zbawco, strzeż me drogie dzieci!
Mój wzrok już słaby, ramię mdłe;
O, niech im Twoja prawda świeci,
Pasterzu, paś owieczki me!
Z tej ziemi aż do nieba bram
Wieść racz ich Ty, nie mogę sam.

2. O Zbawco, strzeż mych ukochanych,
Na których ciąży wielki krzyż.
Ja wiem, że z chwil tych opłakanych
Wybawi ich spojrzenie wzwyż.
Z tej ziemi aż do nieba bram
Wieść racz ich Ty, nie mogę sam.

3. O Zbawco, strzeż też mnie samego,
Me serce, jak też rozum mój,
Chroń mnie od chorób i od złego,
Bo w Tobie mam swej mocy zdrój.
Z tej ziemi aż do nieba bram
Ty prowadź mnie, nie mogę sam.

1. O szczęścia łzy dla dzieci modlitwa ta;
O ciche sny dla dzieci modlitwa ta.
A jeśli im do rąk Różany wpadnie pąk,
Pozwól im przed Swój tron Przynieść Ci go.

2. O słońca krąg dla dzieci modlitwa ta;
O kwiaty łąk dla dzieci modlitwa ta.
A gdy motyli rój Dogonią pośród pól,
W dziecięcym kole siądź, Ich Bogiem bądź!

3. O śmiechu gwar dla dzieci modlitwa ta;
O serca żar dla dzieci modlitwa ta.
A gdy w zabawach swych Spotkają ludzi złych,
Przed nimi jako Pan, Sam, Boże, stań!

1. Tak, jak wiosna kwiat przynosi,
Którym później świat ozłoci,
Jak pierwiosnków dywan w darze
Ziemi niesie wczesny marzec:
Przynosimy dar młodości,
Nasze dzieci w pobożności.

2. Boże, przynosimy skarby
Więcej niż klejnoty warte!
Mądre słowa daj ich ustom,
Dobre myśli ich serduszkom;
Nim ich oczko łzę uroni,
Sam uśmiechnij się dziś do nich.

1. Matko droga, dzisiaj pieśnią moją
Hołd składam tobie, twojej miłości;
Za troskliwość i opiekę twoją,
Dzięki ci, matko, i cześć!

Refren: O, Boże święty, któryś jest w niebie,
Do Ciebie jest prośba ta:
Moją matkę racz pobłogosławić,
Zdrowie i radość jej dać!

2. Nigdzie w świecie nie ma jak u ciebie,
Takiej dobroci, tyle współczucia;
Ciebie dał mi Bóg, który jest w niebie,
Dzięki ci, matko, i cześć!

3. Chcę ci spłacić wielki dług wdzięczności
Za lata trudów i poświęcenia;
Daję serce pełne dziś miłości,
Dzięki ci, matko, i cześć!

1. Pan Jezus także matkę miał,
Kiedy w Nazarecie żył.
Jezu, wszystkim mamom daj
Dużo łaski, dużo sił!
Jezu, wszystkim mamom daj
Dużo łaski, dużo sił!

2. Pan Jezus opiekuna miał,
Kiedy w Nazarecie żył.
Jezu, tatusiowi daj
Dużo łaski, dużo sił!
Jezu, tatusiowi daj
Dużo łaski, dużo sił!

3. Pan Jezus także babcię miał,
Kiedy w Nazarecie żył.
Jezu, naszej babci daj
Dużo łaski, dużo sił!
Jezu, naszej babci daj
Dużo łaski, dużo sił!

4. Pan Jezus także dzieckiem był,
Kiedy w Nazarecie żył.
Jezu, wszystkim dzieciom daj
Dużo łaski, dużo sił!
Jezu, wszystkim dzieciom daj
Dużo łaski, dużo sił!