RÓŻNE: Pożegnanie

RÓŻNE: Pożegnanie

1. Już nastał pożegnania smutny czas, Wszystko kończy się.
I my musimy już opuścić was: Do widzenia więc!

Refren: Już, już żegnamy się: Do widzenia wam!
Czas, czas minął jak sen, Dobrze było nam!
Niech, niech melodia ta Wam wciąż w uszach gra:
Wkrótce przyjdzie Jezus, Zbawca nasz, On pokój da!

2. Więc do widzenia bracia, siostry, wam, Niech was strzeże Bóg!
Wędrujmy razem do niebieskich bram, I przekroczmy próg.

3. Życzymy wszystkim wielu Bożych łask W ten rozstania czas,
Już wkrótce szczęścia nam zabłyśnie blask, Bóg połączy nas.

1. Oto nadchodzi twój, Syjonie, ranek, Budzi się radość, bo już mija noc.
Cienie pierzchają, smutki oraz trwogi: Już nowa budzi się do życia moc!

2. Witaj syjoński dniu wielkiej radości! Słowa proroków już spełniają się:
Wkrótce się czasy oczekiwań skończą, Ludowi Swemu Bóg objawi się.

3. Wstają umarli, lądy drżą i morza: Świat cały śpiewa Najwyższemu hymn!
Milknie zgiełk bojów i wszystkim zbawionym Pokój nastaje, szczęście razem z nim!

1. Czy się jeszcze raz ujrzymy Tam, gdzie wieczny szczęścia dzień,
Tam, gdzie w szczęściu żyć będziemy, Gdzie nie trwoży grzechu cień?

Refren: Wkrótce już, wkrótce już, Wszyscy się ujrzymy w niebie,
Gdzie lśni dnia wiecznego blask, Gdzie nasz Pan jest pełen łask!

2. Czy ujrzymy miasto Boże, Co z jaspisu ma swój mur,
Gdzie nas grzech już nie zatrwoży, Gdzie zbawionych będzie zbór?

3. Czy tam chóry usłyszymy I radości błogiej wiew,
Gdzie Syjonu zacne córy Niosą Panu chwały śpiew?

1. Z Bogiem, z Bogiem, aż się zejdziem znów!
Niech On w znoju was ochłodzi
I przed wszelkim złem ogrodzi.
Z Bogiem, z Bogiem, aż się zejdziem znów!

Refren: Aż się znów zejdziem wraz,
By już z Panem być po wszystek czas;
Aż się znów zejdziem wraz,
By już z Panem być po wszystek czas!

2. Z Bogiem, z Bogiem, aż się zejdziem znów!
Niech skrzydłami was przykrywa,
Niech na niczym wam nie zbywa.
Z Bogiem, z Bogiem, aż się zejdziem znów!

3. Z Bogiem, z Bogiem, aż się zejdziem znów!
Wśród burzliwych życia toni
Jego ramię was osłoni.
Z Bogiem, z Bogiem, aż się zejdziem znów!