ZBAWIENIE W JEZUSIE: Ostrzeżenie i wezwanie

ZBAWIENIE W JEZUSIE: Ostrzeżenie i wezwanie

1. O, duszo, tyś taka strudzona
I płomień pochodni twej zgasł.
Patrz, Jezus wyciąga ramiona:
Niech Jego oświeci cię blask.

Refren:
Zwróć swój wzrok na Jezusa,
W cudowną tę twarz prosto spójrz;
Wtedy świata czar straci urok swój,
W blasku chwały jaśniejszej od zórz.

2. Przez śmierć Jego mamy zbawienie
I pokój, i radość już tu.
W Nim cisza i trosk zapomnienie,
Zaufaj i daj życie Mu.

3. Gdy będziesz mieć pewność zbawienia,
Pamiętaj przebłogą tę wieść,
I innym, co płaczą w cierpieniach,
Z radością codziennie chciej nieść.

1. Czy masz miejsce dla Jezusa?
Zbawcą Twoim On być chce;
Do drzwi serca Twego puka,
Otwórz więc Mu serce swe!

Refren:
Oddaj serce Jezusowi,
Oddaj wolę, duszę swą.
On odrodzi cię, odnowi
Przenajświętszą Swoją krwią!

2. Miejsce masz dla próżnych rzeczy,
Tylko dla Jezusa nie;
Pomyśl, jak cię ma w Swej pieczy,
Oddaj więc Mu serce swe!

3. Nie masz miejsca dla Jezusa,
Który dziś chce zbawić cię?
Nie odkładaj więc do jutra,
Jeszcze dziś Mu oddaj się!

4. Oddaj wszystko dla Jezusa,
Bo się kończą łaski dnie;
Bliskość sądu niech cię wzrusza,
Dziś Mu oddaj serce swe!

1. Znam strumień, co płynie wśród dolin i wzgórz
Spokojnie i w nocy, i w dzień.
Jak kryształ się błyszczy i skrzy w blasku zórz:
Czyś wody skosztował już zeń?

Refren:
Człowieku, przyjdź i pij z tych wód,
Zmyj w głębiach ich dziś serca brud!
O, przyjdź i pij śmiało, ile chcesz,
Zbawienie swe darmo dziś bierz!

2. Gdzie tylko przepłyną strumienie tych wód,
Tam budzi się wnet życia moc,
Objawia się radość i zbawczych łask cud,
A smutku oddala się noc.

3. Głęboki ten strumień przejrzystą ma toń,
A wód tych cudowny jest smak.
Pij, duszo spragniona, i czasu nie trwoń,
Niczego nie będzie ci brak.

4. „Kto pragnie, niech przyjdzie i pije z tych wód!”
Tak zbór i Duch Boży cię zwą.
O, pośpiesz się w zdroju tym grzechu zmyć brud,
A będą szczęśliwe twe dnie!

1. Czy pojmujesz człeku,
Ile straciłbyś ty,
Gdybyś stracić miał zbawienie swe?
Dzisiaj pomyśl nad tym,
Oblicz stratę lub zysk;
Lepiej Bogu oddaj dziś serce swe!

Refren:
Zrób rachunek więc swój,
Oblicz stratę lub zysk.
Choćbyś cały tu zdobył ten świat,
Duszę straciłbyś swą,
Drogę obrałbyś złą.
Więc obliczaj, gdzie jest twój wieczny zysk!

2. Dzisiaj zdecyduj się,
Co byś ty wybrać miał:
Życie wieczne lub marności blask,
Radość, pokój w niebie,
Albo w grzechu swój dział.
Dziś skorzystaj z Boskiego światła łask!

3. Jeszcze łaska wciąż trwa,
Tryska zbawienia zdrój,
Możesz czerpać z niego, ile chcesz.
Woda darmo płynie,
Leczy grzechu trąd twój,
Więc korzystaj i nie zwlekaj, lecz bierz!

1. O, gdybyś ty Jezusa znał
I gościł Jego w sercu swym,
Wnet ożyłby twój martwy duch,
Zbawienie pełne miałbyś w Nim.

2. O, gdybyś ty Jezusa miał
I kochał Go, jak On to chce,
On by ci szczęścia zesłał zdrój
I wnet odrodził serce twe.

3. On łaską Swą ogarnie cię,
niebieski pokój ześle ci,
W trudnościach życia pomoc da
I wieczne wnet przybliży dni.

4. Wybieraj więc najlepszą z dróg
I krocz nią stale w górny kraj,
Gdzie jest twój Bóg, gdzie radość trwa,
Gdzie cudny wiecznie kwitnie maj!

1. Głośmy radośnie wszyscy wraz:
Bóg kocha nas!
Nastał dla wszystkich łaski czas:
Bóg kocha nas!
Otrzyjmy smutku gorzkie łzy,
Słońce zbawienia wszystkim lśni,
Życia nowego idą dni:
Bóg kocha nas!

Refren: Bóg kocha nas!
Bóg kocha nas!
Głośmy radośnie wszyscy wraz:
Bóg kocha nas!

2. Śpieszmy do Pana z wszystkich stron:
Bóg kocha nas!
Dla nas opuścił niebios tron:
Bóg kocha nas!
Oto Zbawiciel idzie już
W wielkiej Swej chwale, w blasku zórz.
W Nim odkupienie naszych dusz:
Bóg kocha nas!

3. Oddajmy pokłon Bogu chwał:
Bóg kocha nas!
On nam zbawienie w Synu dał:
Bóg kocha nas!
On blaskiem słońca w mrokach dróg,
Nadzieją w chwilach ciężkich trwóg.
Wnet da przestąpić niebios próg:
Bóg kocha nas!

1. Do ciebie, człeku, zbliżam się
I cicho pukam w serce twe;
Ja wzywam ciebie, dziecię me,
Dziś otwórz, otwórz serce swe!

Refren: Dziś otwórz serca swego drzwi!
Zbawienie, pokój niosę ci.
O duszo droga, przyjmij wieść:
Czy mogę wejść, czy mogę wejść?

2. Choć świat nie przyjął mnie, ni czcił,
Ja zmarłem byś ty wiecznie żył;
Za ciebie krzyż musiałem nieść:
Czy mogę wejść, czy mogę wejść?

3. U progu stojąc pragnę wejść,
Swój pokój w serce twoje wnieść!
Odezwij się na słowa me:
Czy mogę wejść, czy mogę wejść?

1. Zgubionych owiec Pasterz nasz drogi
Szuka po górach, szuka wśród kniej;
I przywołuje: „Przyjdźcie tu do Mnie,
Miejsce jest dla was w owczarni Mej!”

Refren: Chodzi i szuka zbłąkanych owiec,
Które zgubiły swej ścieżki ślad.
I gdy je znajdzie, do trzody wiedzie,
Gdzie nie ma trwogi ni grzechu zdrad.

2. O droga duszo, tyś jest tą owcą,
I błądzisz często wśród życia dróg.
Przyjdź więc do Zbawcy, do Jego trzody,
Doznasz spokoju u Jego nóg.

3. Jezusie drogi, Tyś mym pasterzem,
Głosu Twojego słuchać więc chcę,
Mijać bezdroża, iść śladem Twoim:
Do trzody Swojej prowadź Ty mnie!

1. Przyjdź do Jezusa, przyjdź póki czas,
Usłysz głos Jego, nie bądź jak głaz!
Wróć z błędnej drogi i zwróć się Doń,
Ku Niemu serce skłoń!

Refren: Ach, jak dobrze razem z Panem być,
W Jego łasce i pokoju żyć!
Przyjdź więc do Niego, w Nim szczęście twe,
Przyjdź i daj serce swe!

2. Chodź, droga duszo, zwierz Mu swój stan,
Bo On twój Zbawca, Mistrz, Król i Pan!
On chce cię przyjąć, imię ci dać,
Bratem się twoim zwać.

3. Jezus cię szuka wśród życia dróg,
Przyjdź więc do Niego, On dobry Bóg!
On cię podniesie z rozpaczy dna
I odpoczynek da!

1. Wodzem naszym, bracia, Chrystus Pan jest sam;
Wahać się nie trzeba, On przewodzi nam.
Choć utrapień twardy krzyż musimy nieść,
Chciejmy wiernie za Nim iść.

Refren: „Ty pójdź za Mną!” To jest Jego głos!
„Ty pójdź za Mną! Zmienić chcę twój los.
Ty pójdź za Mną!”
Spieszmy naprzód iść,
Z naszym drogim Panem zawsze być.

2. Jakie ciężkie walki staczał Chrystus Pan,
Gdy znienawidzony i wyśmiany tak,
Ciężki krzyż na barkach Swoich musiał nieść,
A my mamy za Nim iść.

3. Pójdźmy więc za Wodzem, dokąd On nas zwie!
Włóżmy Nań swe troski, wszak On o nich wie!
A gdy w niebios bramy dane będzie wejść,
Też będziemy za Nim iść.

1. Czy zbawienny strumień ci znan,
Święty strumień Jezusa krwi?
Z Jezusowych spływa on ran!
Czy i w twoim sercu on lśni?

Refren: Chociaż w sercu mym grzechu noc,
Chociaż wina ciężka jak głaz,
W krwi Jezusa jest wielka moc:
Ona leczy mnie z grzechu skaz!

2. Jam tułaczem był w świecie tym
I w niewoli grzechu wciąż trwał.
Jezus zbawił mnie w krzyżu Swym;
Życie wieczne z łaski mi dał!

3. Jam do Ciebie przyszedł, Tyś mój,
Życiu memu Ty dajesz ton.
Jezu, mego życia Tyś zdrój,
Ciebie pragnę czcić aż po zgon!

4. Ze strumienia tych zbawczych wód
Czerpię siły ducha co dnia.
I podziwiam łaski tej cud;
Czy i twoje serce Go zna?

1. Już pora, bracie, się przebudzić,
Czas wreszcie stawić czoło złu;
W Jezusie życie swe odrodzić
I w odrodzeniu służyć Mu.

Refren: Dzień już zaświtał, zbudź się, zbudź
I pęta grzechu z siebie zrzuć!
Z rąk Pańskich przyjmij dar zbawienia
I za Jezusem kroczyć chciej;
Uwielbij Jego życie swoim
I w sercu swym Go zawsze miej!

2. Bóg jeszcze czeka dziś na ciebie
I z mocy grzechu wyrwać chce;
Więc ani chwili już nie zwlekaj,
Gdy On cię do zbawienia zwie!

3. O, zbudź się, póki nie za późno,
Dopóki łaska jeszcze trwa!
I przyjdź w swej skrusze do Jezusa,
A On ci życie wieczne da!

4. Więc przyjmij dzisiaj dar zbawienia
I mów, że dobry jest nasz Bóg!
Tę prawdę poświadcz życiem swoim:
Że zmazał grzechu twego dług!

1. Grzeszniku, podążaj do krzyża,
Zbawiciel zaprasza cię sam.
Łaskawie do ciebie się zbliża,
Dla wszystkich zbawienie jest tam.

Refren: Do Zbawcy więc wszyscy się śpieszmy,
Pod krzyż Jego śpieszmy się wraz.
Zbawienie i pokój dziś bierzmy,
Pan wzywa, więc chodźmy, już czas!

2. Więc szukaj pokoju, zbawienia,
Pan Jezus chce wszystko ci dać:
Ukoi twe bóle, zmartwienia,
On głębię niedoli twej zna.

3. Idź, szukaj swych win odpuszczenia,
Omycia swych grzechów przez krew
Przelaną dla twego zbawienia,
W niej życia wiecznego jest siew.

4. O, pomóż nam żyć w Twej miłości,
A zamki ciemności w nas zburz,
Abyśmy za cenę mmarności
Nie chcieli zaprzedać swych dusz.