ZBÓR: Chrzest i przyjęcie do zboru

ZBÓR: Chrzest i przyjęcie do zboru

1. Tyś, Ojcze Święty, Wielki Boże,
Zbawiennej łaski źródłem jest;
Jej uczestnikiem stać się może,
Kto z wiarą przyjął święty chrzest
I duchem swym odrodził się,
I sercem czystym wielbi Cię.

2. Tyś raczył wezwać mnie do Siebie,
Mam udział wziąć w Królestwie Twym.
Dziedzictwo świętych daj mi w niebie,
Me serce oświeć Słowem Swym,
Bym oczyszczony z grzechu był
I w Twym przymierzu wiecznie żył.

3. Dobroci pełen, Ojcze w niebie,
Uznałeś mnie dziecięciem Swym.
Chrystusie, Tyś poświęcił Siebie,
Od śmierci odkupiłeś mnie;
O, Duchu Święty, siłą Swą
Istotę całą poświęć mą.

1. Bijcie w dzwony niebios, wszyscy cieszcie się,
Że zbłąkany człowiek znalazł dom,
Że niebieski Ojciec Swą miłością zwie
I zaprasza na wieczerzę Swą.

Refren: Alleluja! Brzmi ten błogi śpiew!
Alleluja! Bracia, cieszcie się!
Niebieskiego wojska niezliczony huf
Dziś przynosi chwałę Bogu znów!

2. Bijcie w dzwony niebios, dziś ten błogi dzień,
Pan zbłąkanych wyrwał z grzechu szpon!
Więcej już nie straszy groźnej śmierci cień,
Tylko Pan nadzieją, aź po zgon.

3. Bijcie w dzwony niebios, wszyscy cieszmy się,
Zaśpiewajmy Bogu chwały hymn!
Rozgłaszajmy wszędzie tę radosną wieść:
Pan już dziś nas czeka w domu Swym!

1. Na krzyżu dokonało się
To, co od grzechu zbawia mnie;
W to wierzę i to jedno wiem:
Bóg przyjął mnie z chrztu mego dniem!

2. Już dłużej nie chcę w grzechu żyć,
Już wolny mam od niego być.
Przez chrzest umieram z Panem mym,
By życie wieść już tylko z Nim!

3. Za grób niech woda służy mi,
Z Nim wejdę do niej pełen czci;
Z Nim też ożywi mnie mój Bóg,
Bym nowe życie wieść tu mógł.

4. Jezus mnie omył Swoją krwią
I objął mnie miłością Swą;
Radością błogą cieszę się,
Bo Bóg na własność przyjął mnie.

1. Stoję, Jezu, dziś nad wodą,
Pragnę się zanurzyć w niej;
Więc pojednaj mnie ze Sobą
I zmyj grzech Sam z duszy mej.
Przebacz wszystkie moje winy,
Serce czyste we mnie stwórz,
Wszak Tyś Zbawca mój jedyny,
Obraz Swój Ty we mnie stwórz.

2. Daj mi żyć w pokoju z Tobą
W świecie pełnym grzechu, zła;
Połącz, Jezu, mocno z Sobą,
Niech mnie strzeże łaska Twa.
Sam napełnij serce moje
Mocą Ducha, Słowem Twym;
Ukaż mi zbawienia zdroje
I za-mieszkaj w sercu mym.

3. Uczyń, Panie, mnie Swym światłem,
Pomóż świątobliwie żyć
I daj mi w Królestwie Twoim
Razem z wybranymi być.
A gdy przyjdziesz, Jezu, w chwale,
Zbaw już tęskną duszę mą,
Bym już był tam z Tobą stale,
Gdzie radości śpiewy brzmią.

1. Jest jeszcze miejsce w Twoim sercu
Dla serca mego, Zbawco mój.
Uśmierz w nim bóle Swoją mocą
I ukaż łask zbawiennych zdrój.
Racz otrzeć serca mego łzy
I weź mnie, Zbawco, tam, gdzieś Ty!
I weź mnie, Zbawco, tam, gdzieś Ty!

2. Ty jeszcze dziś wyciągasz ramię,
Objawiasz zbawczą Swoją moc;
Skruszonym duszom dajesz pokój,
Rozświecasz grzechu ciemną noc.
W objęciach Twych ja spocząć chcę,
A Ty w dom Ojca wprowadź mnie!
A Ty w dom Ojca wprowadź mnie!

3. Jest jeszcze miejsce w Twej owczarni,
Chcę bez wahania wejść już tam.
Ty chcesz, by nic tu nie zginęło,
Więc uchroń mnie od grzechu plam.
Do Swej owczarni wprowadź mnie,
Bym wiecznie mógł tam sławić Cię!
Bym wiecznie mógł tam sławić Cię!