ZBÓR: Poświęcenie kaplicy

ZBÓR: Poświęcenie kaplicy

1. Na niebie i na ziemi
Obecny, Panie nasz,
Wysłuchaj serc błaganie,
Na modły nasze zważ
Ten dom, tu wystawiony
Ku chwale Twej i czci,
Poświęcić chciej i strzeż go
Do końca naszych dni.

2. Niech Twoim też przybytkiem
Ten dom się zawsze zwie;
Niech lud Twój nieprzerwanie
W nim modły w niebo śle.
Nad domem tym niech świecą
Promienie Twoich łask,
A prawdy Twojej, Panie,
Niech nas olśniewa blask.

3. W tym domu niech się każdy
Też domem stanie Twym,
Byś w sercach naszych,
Panie, Zamieszkał Duchem Swym.
Daj żyć nam, Jezu, w Tobie,
A Ty żyj zawsze w nas
Już tutaj w doczesności,
I tam po wieczny czas.

1. Rozkoszy pełne miejsce znam,
Gdzie nie dociera złość ni kłam;
Tam z serc ulata słodki ton:
To pełen łaski Boży tron!

Refren: O tronie łask, o tronie łask,
Przebłogi tronie łask;
O tronie łask, o tronie łask,
Mam w tobie życia blask.

2. Tu zlewa Pan radości zdrój,
Pokojem tchnie, uśmierza znój;
Tu Pan nasz przez aniołów czczon,
Tu zbawczych łask jest Jego tron.

3. Tu w brata się przemienia wróg
I staje w rzędzie Bożych sług,
Tu Pan objawia Swoją moc,
Tu pierzcha ciemna grzechu noc.

4. Na orlich skrzydłach serce me
Do tronu łask przebija się;
Tu Pan koroną wieńczy skroń,
Tu życia wód lśni czysta toń.

1. Boże, który rządzisz w górze,
Śpiewamy Tobie w zgodnym chórze,
A Ty w nas dobry nastrój stwórz.
Naszą jesteś Ty ostoją
I tu budujesz przystań Swoją,
Swój Betel, port dla wiernych dusz,
Gdzie nam objawiasz się,
Ocierasz smutku łzę.
O, Święty Boże, przejdź przez ten próg, by zniknął wróg,
I przyjmij chwałę od Swych sług.

2. Poświęć dom ten, wielki Boże,
I mieszkaj wśród nas, w Swoim zborze
Przez Ducha Swego w domu tym,
Poświęć Twoich sług kazania,
Pobudzaj mój słuch do słuchania,
I wzmacniaj lud Swój Słowem Swym.
O Panie, połącz nas
W ten uroczysty czas
Na ziemi ten, kto Ciebie już zna, ten w łasce trwa
I wiernie o Twe dzieło dba.

3. Pobłogosław nas, o Boże,
I daj nam ujrzeć szczęścia zorze
Z Twej łaski przez Jezusa krew.
Spuść na lud Swój deszcz duchowy,
By nas ożywił i odnowił,
By z wszystkich ust brzmiał wdzięczny śpiew.
Niech tutaj niebo łask
I Słowa Twego blask
Objawia się ku Twojej dziś czci, o Panie nasz:
Po wszystkie dni „Alleluja!”

1. Ten cały świat dał nam nasz Bóg
I każda rzecz jest z Jego rąk.
Z wdzięcznością w sercach chcemy nieść
To, co nam wcześniej dał nasz Pan.

2. To ręka Twa wspierała tych,
Co mądrą myśl zmienili w czyn.
A wola Twa sprawiła,
że Twój Boski plan spełniony był.

3. Nasz Bóg tak chciał, by piękny dom
Domem modlitwy mógł się stać.
Bo chciał przebywać pośród nas
I błogosławieństw wiele dać.

4. O, Ojcze, spraw, by mury te
Błogosławieństwo niosły nam.
Niech sprawiedliwość mieszka w nich,
Niech będą drogą do Twych bram.