ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE: Modlitwa

ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE: Modlitwa

1. Módl się, mój bracie, z poranku,
Módl się i w jasny dzień,
Módl się, mój bracie, wieczorem,
Rozproszysz duszy cień!
Módl się, mój bracie, wieczorem,
Rozproszysz duszy cień!

2. Bóg odpowiada z poranku,
Bóg słyszy w jasny dzień,
Bóg odpowiada wieczorem,
Rozprasza duszy cień!
Bóg odpowiada wieczorem,
Rozprasza duszy cień!

3. Jezus przyjść może z poranku,
Może przyjść w jasny dzień,
Jezus przyjść może wieczorem,
Rozproszy duszy cień!
Jezus przyjść może wieczorem,
Rozproszy duszy cień!

1. Nim wyszedłeś dzisiaj z domu,
Czy modliłeś się?
Czy prosiłeś Zbawcę swego,
By cię chronić chciał od złego
Dzisiaj cały dzień?

Refren: Jakaż siła jest w modlitwie!
Ona zmienia noc na dzień!
Gdy więc słabniesz w życia bitwie,
Klęknij, pomódl się!

2. Gdy twe serce złość napełnia,
Czy ty modlisz się?
Czy o łaskę prosisz z nieba,
Byś przebaczyć mógł, gdy trzeba,
Gdy ktoś skrzywdzi cię?

3. W doświadczenia chwilę ciężką,
Czy ty modlisz się?
Kiedy w smutku dusza płacze,
Czy do nieba wznosisz oczy,
Skąd Bóg balsam śle?

1. Wielki Boże, Ty sam
Serce moje oczyść od plam;
Przyjmij mnie dziś przed święty Swój tron,
Gdy w modlitwie przychodzę doń.
W życie moje już wlej miłość Swą,
Porusz serca dziś w nas mocą Swą,
A na tych, co wierni woli Twej,
Zdrój radości Swej świętej dzisiaj zlej.

2. Panie nasz, z łaski Swej,
Chciej wysłuchać nas w chwili tej;
Daj, by każdy z nas dziś odczuć mógł
Twoją moc wśród zmartwień i trwóg.
Wiary przymnóż nam dziś, Boże chwał,
Ufać każ w to, że w niebie nasz dział;
A gdy czas słabości przyjdzie raz,
Pomóż powstać i wierzyć, Panie nasz.

1. Łagodny, cichy serca głos
Modlitwy mojej posyłam w dal.
Na skrzydłach jej się wzniosę wzwyż,
Gdzie Niebieskiego Ojca tron.

Refren: Błogosławiony modlitw czas,
Gdy mogę w nim z bliskimi wraz
Do Ciebie, Boże, mówić wprost
I wiedzieć, że Ty słyszysz mnie.

2. Mój umysł oczyść dłonią Swą,
Dopomóż zmienić złych myśli bieg,
Wyjaśnij prawd zbawienny tekst,
Bym umiał głosić wieczną wieść.

3. Na skrzydłach mej modlitwy dziś
Posyłam Tobie dziękczynną pieśń
Za dobroć Twą, obfitość łask
I cudownego życia dar.

1. Łaskawy Ojcze, wszystkich nas
Przyjaźnią z Sobą zwiąż.
O, Panie niebios, gościu nasz,
Swe modły ślemy stąd.
Nie oczekujesz darów,
Lecz sam nas wciąż nimi darzysz.
Ty cenisz sobie życia treść
I modlitw szczerych głos.

2. Ty słyszysz dobro, słyszysz zło,
Najskrytszą czytasz myśl.
Znasz wszystko to, co ukryć chcę;
Jak wielkim jesteś Ty!
O, spraw, by umiał każdy z nas
Tak modlić się, jak trzeba,
By każdy z nas tak umiał żyć,
Jak, Panie, pragniesz sam.

3. To, co najlepsze w nas, to Ty,
Swe dary dajesz nam;
A pełną rozkosz daje nam Twa wola, Boże chwał.
Nie chcemy, byś się zmieniał Ty,
Lecz my się poddajemy,
By już od teraz z Tobą wraz
Prowadzić życia bieg.

4. To Ty szukałeś, Panie, nas,
I Ty znalazłeś nas.
To Ty zechciałeś moc Swą dać,
Moc na właściwy czas.
Już nie szukamy Ciebie w krąg,
Nie chcemy wcale znaków,
Pragniemy tylko z Tobą żyć,
W modlitwie służyć Ci.

1. W modlitwie wznoszę oczy moje
Do Ciebie, Panie, w górę tam,
I chcę wysławiać imię Twoje,
Póki nie wejdę do Twych bram.
Do Ciebie modły, prośby ślę,
Panie, wysłuchaj mnie.

2. Sam w moim sercu miej mieszkanie
I wstrzymaj mnie od błędnych dróg;
Wzmocnij mą wiarę i wytrwanie,
Abym się z Tobą ostać mógł;
A prawda Twoja w sercu mym
Niech wzrasta z każdym dniem.

3. A kiedy przyjdziesz w chwale Swojej,
Niech na spotkanie wyjdę Twe,
Byś nie potępił duszy mojej,
Lecz wziął mnie z Sobą w niebo Twe.
I niechaj wola święta Twa
Na wieki wieków trwa!

4. Dodaj mi sił na życia drodze
I pośród burz spokoju daj,
Nie pozwól zachwiać mi się srodze,
Lecz prowadź mnie tam, gdzie Twój kraj,
Gdzie nie ma więcej łez i trwóg,
Gdzie jest nasz Pan i Bóg!

1. Ja do Ciebie, Ojcze w niebie,
Wznoszę korne modły swe;
W ducha męce wznoszę ręce:
Odmień moje serce złe!

Refren: Widzisz, Ojcze, mą niedolę,
Widzisz smutek, żal i ból,
Widzisz troskę na mym czole;
Ty mnie pociesz, Ty mnie tul!

2. Ja Cię stale, Boże, chwalę,
Więc miłościw Ty mi bądź;
Usłysz, Panie, me wołanie,
Winy moje sercem sądź!

3. O mój Boże, ja w pokorze
Czekam, błagam łaski Twej;
Smutki moje wnet ukoję,
Lecz mnie dźwignij z doli złej!

1. Bliżej, o Jezu, wznieś mnie i tul
Do serca Swego, gdzie koi się ból;
Chroń mnie łaskawie przed wszelkim złem
U serca Twego i nocą, i dniem.
U serca Twego i nocą, i dniem.

2. Bliżej, o bliżej, bo chcę Ci dać
Wszystko, co moje i na co mnie stać:
Serce skażone, to jedno mam,
Weź je, mój Jezu, i oczyść je sam!
Weź je, mój Jezu, i oczyść je sam!

3. Bliżej, o bliżej! Porzucę rad
Wszystko, czym ciało mnie kusi i świat,
Wszystko, czym gardzisz, o Panie mój,
By tylko łaski Twej trysnął mi zdrój!
By tylko łaski Twej trysnął mi zdrój!

4. Bliżej, o bliżej, gdzie wola Twa
Moją się stanie i radość mi da;
Z Tobą, o Chryste, chcę zawsze być:
Weź mnie do Siebie, bym z Tobą mógł żyć!
Weź mnie do Siebie, bym z Tobą mógł żyć!

1. Jakże wzniosła jest ta chwila,
Do modlitwy wzywa nas!
Lud kolana kornie zgina
W cichy, wzniosły modłów czas.
Panie, w świętej chwili tej
Łask strumienie na nas zlej!
Panie, w świętej chwili tej
Łask strumienie na nas zlej!

2. Chociaż słabe dzieci Twoje,
Twoja łaska doda sił;
Grzesznik zbawi duszę swoją,
Jeśli krwią Twą grzechy zmył.
Kto do Ciebie zbliży się,
Ten odnowi siły swe!
Kto do Ciebie zbliży się,
Ten odnowi siły swe!

3. Dziś prosimy Ciebie, Panie,
Pomóż wszystkim w świecie tym,
Którzy w beznadziejnym stanie
Gubią dusze w życiu złym.
Panie, ratuj dziatki Swe,
Pomóż zwalczać moce złe!
Panie, ratuj dziatki Swe,
Pomóż zwalczać moce złe!

4. Uzbrój posłów Twoich, Panie,
W nowe siły z łaski Swej.
Daj umarłym zmartwychwstanie,
Dom Swój znów poświęcić chciej.
Zbierz Swe stadko, wierny lud,
I do żywych prowadź wód!
Zbierz Swe stadko, wierny lud,
I do żywych prowadź wód!

1. Dobry mój Boże, wiekuisty Panie,
Twej wielkiej łaski Pojąć jam nie w stanie;
Usłysz me prośby przed tron zanoszone
Tam, w nieba strony.

2. Przebacz me grzechy, przyjmij na Swe łono
Grzeszne Twe dziecię, jak owcę zgubioną,
Bom jest, o Panie, przed Twoim obliczem
Prochem i niczym.

3. Tobie z wdzięczności serce moje składam;
Nad to droższego nic tu nie posiadam,
Czym mógłbym, Boże wielki, mój jedyny,
Odkupić winy.

4. Racz mnie prowadzić ręką Swą łaskawie,
Wspieraj mą dążność w każdej dobrej sprawie,
Abym nie splamił duszy mej na ziemi
Grzechami swymi.

1. Ludu Boży, czuwaj, bądź gotowy,
Wkrótce przyjdzie Zbawca twój.
Wnet dla ciebie dzień zaświta nowy,
Czuwaj więc i w wierze stój!

Refren: Bądź gotowy, Pan twój woła,
Módl się i w czujności trwaj
Wnet Pan przyjdzie, Swoich zwoła
I da posiąść szczęścia kraj!

2. Całym sercem Panu zaufajmy,
Bo grzech czyha na nas wciąż;
W szczerych modłach i czujności trwajmy
Wszyscy, tak jak jeden mąż!

3. Bojuj z grzechem, w prawdzie bądź gorliwy,
Zważ. że Pan twój aż do krwi
W Getsemane staczał bój żarliwy,
On też pomoc ześle ci!

1. Gdy Abrahama Bóg przychodzi z ciszą snów,
Wśród błagań nocnych, pośród słów,
Modlitwę zmów!

Refren: Gdy Abrahama Bóg sam
Swoje „Jestem” rzekł,
Przyrzekliśmy Mu hołdy nieść w modlitwach swych.

2. Gdy Abrahama Bóg powraca z brzaskiem dnia,
Nim zbudzi żal poranna łza,
W modlitwie trwaj!

3. Gdy Abrahama Bóg przechodzi nocy próg,
Wracając z dziennych życia dróg,
Modlitwę zmów!

4. Gdy Abrahama Bóg przynosi brzasku krąg,
Mów sam, splatając palce rąk,
Modlitwę swą!

1. Przed tronem łaski Twej uniżam się;
Łaskawy Panie mój, wysłuchaj mnie.
Wykonaj święty trud, oczyść mej duszy brud,
I sercem moim rządź, i we mnie bądź!

2. Ty widzisz skruchy żal i płacz, i znój;
Daj wiary żywej mi, usłysz głos mój!
Za grzeszny zmarłeś lud, objaw zbawienia cud.
Pragnieniem moim rządź i we mnie bądź!

3. Głos usłyszałem Twój, jak błogi dźwięk;
Ból ukoiłeś mój i zniknął lęk.
Mych wątpliwości cień łaskawie, Panie, zmień,
I sercem moim rządź, i we mnie bądź!

4. Przed tronem łaski Twej wciąż pragnę trwać,
Racz darów Twoich łask zdrój na mnie zlać.
Dodaj mi więcej sił, abym w Twej służbie żył;
W pielgrzymce sercem rządź i we mnie bądź!

1. Jeśli ustaniesz, mój bracie,
W walce życiowej ze złem,
Zbawca Twój doda ci siły,
Mocą Swą pokrzepi cię.

Refren: Komu brak siły
Do Boga niech modły śle,
Pośle On pomoc na czasie,
Bo lud Swój zbawić On chce.

2. Jeśli zaś przyjdzie na ciebie
Życiowych doświadczeń noc,
W Jezusie, twym Przyjacielu,
Zwyciężającą masz moc.

3. O, przyjacielu serdeczny,
Jezusa kochaj i czcij,
I wśród niepewnych tu losów
Modły do Niego wciąż ślij!

4. Jeśli szlachetne twe cele
Nie spełnią się w życiu twym,
Nie wątp, lecz powiedz to Zbawcy,
Do celu dojdziesz ty z Nim.

1. O, wzywaj Mnie wśród bólu, wśród udręki!
O, wzywaj Mnie, gdy toczysz bój!
Wyzwolę cię, a ty Mi złożysz dzięki.
O, wzywaj Mnie, bom ja twój Bóg!
Wyzwolę cię, a ty Mi złożysz dzięki.
O, wzywaj Mnie, bom Ja twój Bóg!

2. O, wezwij Mnie! Nie wezwiesz nadaremnie:
Odwieczna Mej miłości moc!
Nowego życia dar otrzymasz we Mnie,
Więc wzywaj Mnie i w dzień, i w noc!
Nowego życia dar otrzymasz we mnie,
Więc wzywaj Mnie i w dzień, i w noc!

3. Tak, tylko On wyzwolić ciebie może
Od grzechu pęt, od wszelkich trwóg.
Odnowi życie w skrusze i w pokorze.
O, wzywaj Go, bo On twój Bóg!
Odnowi życie w skrusze i w pokorze.
O, wzywaj Go, bo On twój Bóg!

1. Na wieki mam ufność w Bogu mym,
Bo On zawsze mi pomaga;
Ja z Nim stawiam opór siłom złym,
W Nim mocy mej przewaga.

Refren: W Bogu mym ufność mam,
W Bogu mym ufność mam;
Tak, w Nim ufność mam, zawsze ufność mam,
Gdyż On mnie wspiera sam!

2. Wróg duszy naciąga grzechu łuk,
Celuje nim w naród Boży,
Lecz naszym obrońcą jest Sam Bóg,
On łaski nam przysporzy.

3. Bóg często doświadcza wierny lud,
Usuwa nieprawość z duszy;
Choć wiedzie przez troski, krzyż i trud,
Z miłości łzy wysuszy.

1. Ucz mnie modlić się, Zbawco mój drogi,
W świetle prawdy przeżywać swe dni;
Usuń z serca nieprawość, myśl trwogi,
A Twój zakon niech tylko w nim lśni,
A Twój zakon niech tylko w nim lśni.

2. Pozwól żyć mi tu wiernie dla Ciebie,
Ducha Twego do serca mi daj;
Chroń od grzechu, daj pomoc w potrzebie,
A gdy przyjdziesz, daj szczęścia mi raj,
A gdy przyjdziesz, daj szczęścia mi raj.

3. Obmyj mnie Swoją krwią drogocenną,
Mocą Swoją od pokus mnie broń;
Ręce Swe rozpościeraj nade mną
I od doli złej zawsze mnie chroń,
I od doli złej zawsze mnie chroń.

1. Boże Święty, objaw się
Wśród Swych wiernych dzieci!
Niech Twój Duch, co z góry tchnie,
Serca nam oświeci!
Byśmy Ci, ku Twej czci,
Modły w niebo słali,
W uświęceniu trwali!

2. Gdy swe modły święty zbór
Przed tron wzniesie Boży,
Tam je wojsk anielskich chór
Do stóp Pańskich złoży.
Pan nasz tam, Jezus sam,
Wiecznym jest Kapłanem
I wszechświata Panem!

3. Jeśli jednej duszy głos
Pan wysłuchać zdoła,
Kiedy ta do niego wprost
W skrusze swej zawoła;
Czyżby nas, gdy Doń wraz
Prośbę ślemy tkliwą,
Miał odepchnąć siłą?

1. Wszystko powiedz Jezusowi, co porusza serce twe:
Czy je radość opromienia, czy w nim groźna burza wre.
Wszystko powiedz Jezusowi, bo On serce twoje zna;
On radością ból ukoi i w niedoli pomoc da.

2. Wszystko powiedz Jezusowi i twych pragnień złóż Mu dar;
Niechaj w modłach twoich czuje oddanego serca żar.
Wszystko powiedz Jezusowi, serce otwórz Mu do dna;
On ci wśród udręki życia cierpliwości łaskę da.

3. Wszystko powiedz Jezusowi, gdy ci wszelkiej rady brak.
Tylko On cię wyprowadzi na zbawienia jasny szlak.
Wszystko powiedz Jezusowi, gdybyś nawet zrobił błąd:
On odpuści twoje winy, litościwy Jego sąd.

4. Wszystko powiedz Jezusowi, gdy twa wiara chwieje się,
Gdy nadziei światło błogie w ciężkich zwątpień gaśnie mgle.
Wszystko powiedz Jezusowi, On zrozumie smutek twój
I pomoże ci zwycięsko ze złą mocą stoczyć bój.

1. Ten wzniosły, cichy modlitw czas
Radością błogą tchnie,
Bo Jezus z Duchem Swoim wraz
Błogosławieństwo śle!

Refren: O, jak błogo głos ten brzmi:
„Jestem tu, o dziecię me!
Wzmocnię cię, pomogę ci,
Tylko daj mi serce swe!

2. Jak błogo mi na sercu jest,
Gdy Jezus mój jest tu,
On zbawia mnie przez krzyża chrzest
I zmywa grzechu brud!

3. On krzepi mnie tu mocą Swą
I chce, bym w modłach trwał;
Zachować chce przed mocą złą
I Swe Królestwo da!

1. O, Jezu, zostań z nami,
Bo już zapada mrok;
Nad Twymi niech sługami
Twój święty czuwa wzrok.

2. Ach, zostań, bo już mija
Zbawienia drogi czas;
Twe światło niech nam sprzyja,
Do celu wiedzie nas.

3. Ach, zostań, bo już gaśnie
W nas wiary świętej żar;
Niech w nas roznieci jaśniej
Twój Duch ten święty dar.

Zajmij umysł mój
I myśli moje,
Zajmij oczy me
I me patrzenie;
Zajmij usta me I słowa moje.
O, Boże, w serce me
Dziś daj mi zrozumienie.

1. Wierzyć mnie, Panie, ucz! Modlić się, ucz!
Ufnie jak dziecię Swe: modlić się, ucz!
Panie, niech w sercu się płomień miłości tli,
Bym serce oddał Ci: modlić się, ucz!

2. Wierzyć mnie, Panie, ucz! Modlić się, ucz!
Wiara jest skarbem mym: modlić się, ucz!
Duchem mądrości wiedź, ogień miłości wznieć,
Chcę go w swym sercu mieć: modlić się, ucz!

3. Wierzyć mnie, Panie, ucz! Modlić się, ucz!
Śpiesznie uchodzi czas: modlić się, ucz!
Wejrzyj na słabość mą i moją wiarę mdłą,
Okaż mi łaskę Swą: modlić się, ucz!

4. Wierzyć mnie, Panie, ucz! Modlić się, ucz!
Wszak rychło masz już przyjść: modlić się, ucz!
Sądzić mnie, Panie, chciej według miłości Swej;
Litość nade mną miej: modlić się, ucz!

1. Toruj, Jezu, sam
Drogę życia nam!
My, gdy Wodzem Cię ujrzymy,
Śladem Twoim podążymy;
Wskaż do niebios bram
Wąską ścieżkę nam!

2. W utrapienia czas,
Panie, wzmacniaj nas.
Kiedy boleść serce targa,
Niech w nas nie powstanie skarga;
Wszak przez krzyż i znój
Ślad prowadzi Twój!

3. Gdy nam własny los
Niesie ciężki cios;
Gdy na widok bratniej doli
Serce w głębi nas zaboli,
Wskaż nam naszych łez
Ostateczny kres!

4. Życiem naszym rządź,
Jezu, przy nas bądź.
Gdy po cierniach każesz kroczyć,
Racz opieką Swą otoczyć;
Po upływie dni
Otwórz niebios drzwi!

1. Ucz mnie, Panie, modlić się!
Włóż w me usta słowa Twe!
Pomóż wiernym Tobie być,
Takim być jak Jezus.

Refren: Takim być jak Jezus,
Takim być jak Jezus
Pomóż, Boże, żyć jak On,
Żyć tak, jak żył Jezus!

2. Ucz mnie, Ojcze, Twoich słów!
Ucz mnie, Panie, chwalić Cię!
Chcę wypełniać wolę Twą,
Takim być jak Jezus.

1. Z niedoli wielkiej, z udręczenia,
Rzucony burzą w straszny bój,
Błagalne w niebo ślę westchnienia:
O, Boże, ześlij pokój Swój!

2. O Boże, ratuj z udręczenia
Rzuconych burzą w straszny bój,
A wzniosę Ci dziękczynne pienia,
Żeś zesłał błogi pokój Swój!

3. Ty, Panie, modły me przyjmujesz,
Nade mną Swą rozjaśniasz twarz
I szczęście wieczne obiecujesz,
Po burzy pokój wieczny dasz!

4. Daj, Panie, bym był pewny tego,
Że Twoja dobroć wiecznie trwa,
Że i wśród morza wzburzonego
Jest jeszcze przy mnie pomoc Twa!