ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE: Oddanie, ufność, poświęcenie

ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE: Oddanie, ufność, poświęcenie

1. Wszystko Tobie dziś oddaję,
Twoim tylko już chcę być!
Tobie grzechy swe wyznaję,
Z Tobą, Jezu, pragnę żyć!

Refren: Przyjmij, Jezu, mnie!
Przyjmij, Jezu, mnie!
Tobie, Zbawicielu drogi,
Dziś oddaję się!

2. Wszystko Tobie dziś oddaję,
Skłaniam się do Twoich nóg;
Ciebie, Jezu, czczę, wyznaję,
Nie chcę zejść już z Twoich dróg.

3. Wszystko Tobie dziś oddaję,
Me radości i me łzy;
Twą własnością już się staję,
Rządź mną, kieruj, Jezu, Ty!

4. Wszystko Tobie dziś oddaję,
Moje życie, ciało me;
W nieba Swego wprowadź kraje
Wierne Tobie dziecię Swe!

1. Do Pana pójdź, grzeszniku, dziś,
Zdrój łaski znajdziesz tam.
Zaufaj Mu, do Niego przyjdź,
A pokój da ci Pan.

Refren: Tylko Panu dziś zaufaj,
Tylko Jemu wierz!
On zbawienie ma dla ciebie,
Więc je darmo bierz!

2. To Jezus przelał Swoją krew
Dla ciebie, byś mógł żyć.
Ta krew wybieli życie twe,
On Zbawcą twym chce być.

3. Pan Jezus życiem, prawdą jest,
I drogą życia też.
On zawsze pomoc ześle ci,
Ty tylko mocno wierz!

4. Więc przyłącz się do chórów pień
I wielbij Pana chwał,
Wszak wkrótce już nadejdzie dzień,
Gdy wieczność będziesz miał.

1. W świętej, głębokiej ciszy
Do mnie się, Panie, skłoń,
Twej woli roznieć światło,
Ja pójdę doń.
Twej woli roznieć światło,
Ja pójdę doń.

2. Weź mnie w niewolę Swoją,
Bym zawsze w Tobie żył,
Ukój tęsknotę moją,
Bym Twoim był!
Ukój tęsknotę moją,
Bym Twoim był!

3. W Tobie się ukryć mogę,
Tyś jest pokojem mym,
Mów do mnie, Panie drogi,
Ja słuchać chcę!
Mów do mnie, Panie drogi,
Ja słuchać chcę!

1. Twoim być, o Zbawco, naucz mnie.
Zawsze Twój, Zbawco mój,
Chętnie wolę Twą wykonać chcę
Poprzez krzyż i znój.

Refren: Twoim być, z Tobą żyć,
W mocy Twej swą słabość skryć!
Twoim być, z Tobą być,
Z Tobą pragnę wiecznie żyć!

2. Grzechu świat i zło nie nęcą mnie.
Wszystkim Ty jesteś mi!
Tylko Ciebie, Jezu, kochać chcę
Poprzez wszystkie dni!

3. Zbawco, Ty jedynie serca znasz.
Tylko Ty otrzesz łzy;
Tylko Ty pocieszysz, wieczność dasz
W końcu świata dni.

1. Codziennie rano wznoszę głos,
Gdy tylko mija noc;
W swych modłach, pośród swoich pień,
O dobry proszę dzień!

2. Codziennie rano moich słów
Sam racz wysłuchać znów;
Dziękować chcę, w tym moja moc,
Za cichą dobrą noc!

3. Codziennie rano do mnie mów,
Gdy budzisz mnie ze snu;
A w mych błaganiach słysząc płacz
Sam przy mnie trzymaj straż!

1. Chcemy, o Chryste, do śmierci być Twoi;
Chcemy do śmierci wiernymi Ci być.
Nie szukać innej prócz Ciebie ostoi;
Ciebie nad wszystko miłować i czcić.

2. Chcemy posłusznie, bez żadnej obawy,
Drogą krzyżową za Tobą iść w ślad;
Stoczyłeś za nas bój ciężki i krwawy:
Tyś nasz dostojny Przyjaciel i Brat.

3. Przyjdź, bo czekamy Cię już w utęsknieniu,
Pomnij na słowa, które rzekłeś nam:
Ilekroć zbierzem się w Twoim imieniu,
Ty wśród nas będziesz, Ty się zjawisz sam.

4. Chcemy do śmierci być Tobie oddani,
Chcemy należeć do wiernych Twych sług,
Bo nas prowadzisz do pewnej przystani,
W chwałę zwycięstwa, gdzie nasz Ojciec Bóg.

1. Głębiej, o głębiej, ukorzyć się chcę;
Panie, racz siłą napełnić Swą mnie.
Mistrzu, przed Tobą ja leżę jak pył:
Obyś mi wszystkim we wszystkim Ty był!

Refren: Głębiej i głębiej, i głębiej wciąż;
Nic z tego świata nie żądam już.
Do Twych stóp, Panie, ja kładę się;
Chryste, Tyś życiem i szczęściem mym.

2. Głębiej, o głębiej, ach usłysz głos mój;
Życie me niechaj dziś dotknie Duch Twój.
Ty mnie w Swej łasce wysłuchasz, to wiem,
Chociaż niegodnym, o to prosić śmiem.

3. Głębiej, o głębiej, aż kiedyś tam wzwyż
Dojdę stąd, Jezu, do Ciebie przez krzyż.
Pójdę w pokorze już chętnie w ślad Twój,
Tam, gdzie korona, tam, gdzie jest dział mój.

1. Chodzić wciąż z Panem, jaki raj!
Szczęściem mnie darzy niebios kraj;
On pokój daje tylko sam:
Szczęśliw, gdy z Nim ja chodzić mam.

Refren: Naucz mnie więcej z Tobą żyć,
Nauczyć we wszystkim szczerym być,
Naucz mnie prawdy Twoje znać,
Bliźnich miłować, w wierze trwać.

2. Chodząc wciąż z Panem pokój mam,
Choć wkoło czyha złuda, kłam;
Chcę i w ucisku przy Nim stać,
Bo On mi pokój Swój chce dać.

3. Chodzić wciąż z Panem każdy dzień;
Przedsmak tu nieba spływa Zeń;
W chwale Go wiecznej ujrzeć śmiem,
Żyć tam na wieki będę z Nim.

1. Masz dwie drogi do wyboru,
Wąską i szeroką też;
Wybierz więc, o droga duszo,
Którą w życiu kroczyć chcesz.
Wąska droga, droga życia,
Pełna poświęcenia, cnót;
A kto po tej drodze idzie
Do niebieskich dojdzie wrót!
Do niebieskich dojdzie wrót!

2. Popatrz na tę wąską bramę
I na wąską drogę wzwyż:
Trudno przejść tę bramę, drogę,
Spotkasz na niej trudy, krzyż.
Przez szeroką bramę wiedzie
Droga na przepaści dno;
Wielu ludzi po niej kroczy,
Których celem grzech i zło,
Których celem grzech i zło.

3. Do smutnego końca życia
Wiedzie grzesznych droga ta;
Każdy, kto tą drogą idzie,
Na spotkanie śmierci gna.
Zważ więc, oto dziś przed tobą
Dwie życiowe drogi są:
Wybierz chętnie drogę życia
I wytrwale krocz już nią!
I wytrwale krocz już nią!

1. Jeżeli chcesz radosnym być
I pokój w sercu mieć,
A nie wiesz, gdzie go znaleźć masz,
Z Jezusem życie wiedź!

Refren: Czy twój Pan odnalazł cię
I radość Swą w twe serce dał?
Jeżeli Pan odnalazł mnie,
To Jego pokój w sercu będę miał.

2. Przebaczył grzechy moje Pan,
Swą łaskę zesłał mi,
Zbawienie płynie z Jego ran,
W przelanej Jego krwi.

3. Swe myśli dziś kieruję Doń
I ciche modły ślę,
Bo posłał mi pomocną dłoń
I wyratował mnie.