• każda Sobota:
    • godz. 10:00
    Adres Zboru:
    Jaśkowa Dolina 21, 80-252 Gdańsk Telefon do pastora:
    (+48) 667 149 043

    Zapraszamy!

Home / Multimedia / Kazania / Zbigniew Dragan – Ożywienie pobożności – najpilniejsza z potrzeb

Zbigniew Dragan – Ożywienie pobożności – najpilniejsza z potrzeb

kazanie wygłosił starszy zboru Zbigniew Dragan dnia 6 stycznia 2018 r.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Ok