Home / Multimedia / ZBÓR: Poświęcenie kaplicy

ZBÓR: Poświęcenie kaplicy

1. Na niebie i na ziemi
Obecny, Panie nasz,
Wysłuchaj serc błaganie,
Na modły nasze zważ
Ten dom, tu wystawiony
Ku chwale Twej i czci,
Poświęcić chciej i strzeż go
Do końca naszych dni.

2. Niech Twoim też przybytkiem
Ten dom się zawsze zwie;
Niech lud Twój nieprzerwanie
W nim modły w niebo śle.
Nad domem tym niech świecą
Promienie Twoich łask,
A prawdy Twojej, Panie,
Niech nas olśniewa blask.

3. W tym domu niech się każdy
Też domem stanie Twym,
Byś w sercach naszych,
Panie, Zamieszkał Duchem Swym.
Daj żyć nam, Jezu, w Tobie,
A Ty żyj zawsze w nas
Już tutaj w doczesności,
I tam po wieczny czas.

1. Rozkoszy pełne miejsce znam,
Gdzie nie dociera złość ni kłam;
Tam z serc ulata słodki ton:
To pełen łaski Boży tron!

Refren: O tronie łask, o tronie łask,
Przebłogi tronie łask;
O tronie łask, o tronie łask,
Mam w tobie życia blask.

2. Tu zlewa Pan radości zdrój,
Pokojem tchnie, uśmierza znój;
Tu Pan nasz przez aniołów czczon,
Tu zbawczych łask jest Jego tron.

3. Tu w brata się przemienia wróg
I staje w rzędzie Bożych sług,
Tu Pan objawia Swoją moc,
Tu pierzcha ciemna grzechu noc.

4. Na orlich skrzydłach serce me
Do tronu łask przebija się;
Tu Pan koroną wieńczy skroń,
Tu życia wód lśni czysta toń.

1. Boże, który rządzisz w górze,
Śpiewamy Tobie w zgodnym chórze,
A Ty w nas dobry nastrój stwórz.
Naszą jesteś Ty ostoją
I tu budujesz przystań Swoją,
Swój Betel, port dla wiernych dusz,
Gdzie nam objawiasz się,
Ocierasz smutku łzę.
O, Święty Boże, przejdź przez ten próg, by zniknął wróg,
I przyjmij chwałę od Swych sług.

2. Poświęć dom ten, wielki Boże,
I mieszkaj wśród nas, w Swoim zborze
Przez Ducha Swego w domu tym,
Poświęć Twoich sług kazania,
Pobudzaj mój słuch do słuchania,
I wzmacniaj lud Swój Słowem Swym.
O Panie, połącz nas
W ten uroczysty czas
Na ziemi ten, kto Ciebie już zna, ten w łasce trwa
I wiernie o Twe dzieło dba.

3. Pobłogosław nas, o Boże,
I daj nam ujrzeć szczęścia zorze
Z Twej łaski przez Jezusa krew.
Spuść na lud Swój deszcz duchowy,
By nas ożywił i odnowił,
By z wszystkich ust brzmiał wdzięczny śpiew.
Niech tutaj niebo łask
I Słowa Twego blask
Objawia się ku Twojej dziś czci, o Panie nasz:
Po wszystkie dni „Alleluja!”

1. Ten cały świat dał nam nasz Bóg
I każda rzecz jest z Jego rąk.
Z wdzięcznością w sercach chcemy nieść
To, co nam wcześniej dał nasz Pan.

2. To ręka Twa wspierała tych,
Co mądrą myśl zmienili w czyn.
A wola Twa sprawiła,
że Twój Boski plan spełniony był.

3. Nasz Bóg tak chciał, by piękny dom
Domem modlitwy mógł się stać.
Bo chciał przebywać pośród nas
I błogosławieństw wiele dać.

4. O, Ojcze, spraw, by mury te
Błogosławieństwo niosły nam.
Niech sprawiedliwość mieszka w nich,
Niech będą drogą do Twych bram.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Ok