Home / Multimedia / ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA: Życie i służba Jezusa

ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA: Życie i służba Jezusa

1. Wśród morskich fal, daleko, hen,
łódź mała cicho mknie.
Jej żagle z dala bielą się,
Uczniowie płyną w niej.
Wtem wiatr gwałtowny zerwał się
Z poszumem lecąc w dal,
I mała łódź kołysze się
Wśród morskich znika fal.

2. Wśród przestraszonej rzeszy tam
był ktoś, kto cicho spał.
To był tej garstki Mistrz i Pan.
Wtem głos się słyszeć dał:
„Giniemy! Kto wybawi nas?”
Mistrz wstał i słowo rzekł.
Wnet ucichł wiatr i fali szum,
Spokoju nastał czas.

3. O ludu Pański, wszakżeś ty
Niejeden stoczył bój
I jeszcze groźne grzechu kry
Czyhają na byt twój.
Lecz ufaj, wszędzie z tobą Bóg,
On zawsze wiedzie cię;
Wśród życia burz i w czasie trwóg
On chronić ciebie chce!

4. O Jezu, prośby nasze ziść,
By każdy poznać mógł,
Że byłeś z nami, jesteś dziś,
Żeś Ty nasz Pan i Bóg!
O, prowadź, Panie, dzieci
Swe Wśród świata tego burz;
Daj ujrzeć nam oblicze
Twe I światło wiecznych zórz.

1. Opowiedz mi o Jezusie,
Wpisz każde z słów w serce me;
Mów o tej wieści kosztownej,
Co w lepszy świat wznosi mnie.
Mów jak anieli śpiewali,
Gdy Pana witali w głos;
Gdy Jego moc wysławiali,
Głosząc szczęśliwszy nam los.

Refren:
Opowiedz mi o Jezusie,
Wpisz każde z słów w serce me.
Mów o tej wieści kosztownej,
Co w lepszy świat wznosi mnie.

2. Powiedz mi dziś o Jezusie,
O Jego wędrówki dniach;
O przebaczeniu w Chrystusie
I o zwycięstwie po łzach.
Mów jak mam iść w ślady
Jego I jak zwyciężać co dnia,
Aż tu zwycięstwa od Niego
Dusza nauczy się ma.

3. Mów mi, jak tam na Golgocie
Skonał On wśród srogich mąk,
Złożony w kamiennej grocie
Wstał śmierci uszedłszy rąk!
Mów, opisz miłość tę wielką,
Co zbawić grzeszników chce.
Zgubionym nadzieję wszelką,
Radość i pociechę śle!

1. Rozkwitła róża biała
Na pędzie szlachetnym,
Jak stara wieść podała,
W rodzie Dawidowym.
Bóg daje róży kwiat,
Radości naszej źródło,
Gdy świat spowiła noc!

2. Różyczka taka biała
Słodyczy zapach ma,
A blaskiem swym rozjaśnia
W ciemności każdy krok.
Człowiekiem, Bogiem był,
Swą pomoc dał w trudnościach,
Od śmierci wyrwał nas!

1. Mistrzu, wichura szaleje
I fale tak trwożą nas!
Patrz, niebo się chmurzy, ciemnieje,
Nadziei już promień zgasł!
Zważ, Panie, że my giniemy,
Już tonie nasza łódź!
W każdej chwili na dno pójść możemy:
Zbudź się, Mistrzu nasz, ach, zbudź!

Refren:
Rzekł Zbawca: „Żywioły słuchają mnie: Ucisz się!”
Choćby też szalała morska toń,
Szatańska i ludzka groziła nam dłoń,
Ucichną wnet burze, gdyż z nami Pan!
On Panem żywiołów i Władcą sam!
Bo wszystko się stanie, jak On chce!
Serce me, ucisz się,
Bo wszystko się stanie, jak On chce!
Więc ucisz się!

2. Mistrzu, w rozterce i męce
Do Ciebie wznosimy głos!
Błagalnie wyciągamy ręce:
Ach, odmień nasz przykry los!
Pokusy nami targają
I niszczą życia łódź.
Ratuj nas, Panie, podaj dłoń
Swoją I wiarę nam w sercach zbudź!

3. Mistrzu, już burza ustała
I ucichł też wichru szał.
Patrz, w słońcu przyroda lśni cała,
Bóg w serce nam pokój wlał.
Samych nas, Zbawco nasz drogi,
Nie zostaw w burzy dni:
Niech nas wiedzie wciąż pokój Twój błogi,
Już światło przystani lśni!

1. Ptaszki mają swoje gniazda,
Lisy chroni ciemny bór,
Dziki zwierz przebywa w lasach,
W jarach i na szczytach gór.

2. Tylko Jezus nie miał domu,
Chociaż Panem ziemi był.
Nie miał, gdzie by głowę skłonił,
Skromnie i w ubóstwie żył.

3. Żyjąc tu na grzesznej ziemi
Słał modlitwy w niebo tam;
Stwórca nieba i Pan świata
Pokrzepienia szukał sam.

4. W trudzie spędził życie znojne,
Leczył chorych, słabych, mdłych;
Wszędzie wszystkim był dostępny,
Zmieniał serca ludzi złych.

5. Czemuż często się żalimy,
Że niejasne drogi są?
Zaufajmy Jezusowi,
A On da nam łaskę Swą.

1. O, Galileo z dawnych lat,
Tyś znana jest na cały świat.
Na ziemiach twych Pan uczył lud,
Czyniąc niejeden Boski cud.

Refren:
Galileo, dziś imię twe
Do głębi wzrusza serce me!
Ono nie zginie w biegu dni,
Jak długo słońca blask się lśni!

2. Na wodach twych Pan w łodzi stał
I ziarna prawdy w serca siał;
Na ziemi twej niejeden cud
Na sobie lud doświadczyć mógł.

3. O, Galileo, imię twe
Nam zawsze drogie, miłe jest,
Bo w tobie żył nasz Chrystus Pan,
Spełniając Swój zbawienny plan!

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Ok