Home / Multimedia / Serie wykładów / Dylematy współczesnego chrześcijaństwa

Dylematy współczesnego chrześcijaństwa

Bardzo ciekawa seria wykładów, trafiająca w dylematy współczesnych chrześcijan do których się zaliczam.

Pokutuje wśród nas wiele fałszywych stereotypów, uprzedzeń, a w wielu przypadkach brak nam podstawowej wiedzy o tym czego uczył Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Widać przy tym różnice między tym co się głosi w kościołach, a tym co Bóg przekazał przez apostołów i proroków w swoim Piśmie Świętym. Odpowiadają za to przede wszystkim kościoły jako systemy religijne (jest wiele wyznań chrześcijańskich), które nie spełniły w tej sprawie swojej funkcji oraz nasza niefrasobliwość i brak determinacji w poszukiwaniu prawdy. Wiele z nich zadowala się jedynie rytuałami, nabożeństwami lub autorytetami.

Prelegent posługuje się językiem konkretnym i jasnym. Mówi w sposób ciekawy, bez sloganów, banałów i pustosłowia. Wykładów słucha się z zapartym tchem. Dzięki nim poznałem lub usystematyzowałem sobie wiele prawd biblijnych. Miło zaskoczyły mnie też przedstawione odkrycia archeologiczne związane np. z exodusem, potwierdzające zapis biblijny. Ogólnie rzecz biorąc, wykłady te są dobrą inspiracją do osobistych poszukiwań prawdy i Boga oraz rozwoju naszej wiary na płaszczyźnie pogłębionego studium Pisma Świętego. Osobiście mogę tylko dziękować Bogu, że w tym zamieszaniu religijnym dał nam Swoje słowa – Biblię, inaczej pozostaje zeświecczenie, powierzchowność lub infantylna religia.

Robert Minda

Wykład 1 - Kim jest Jezus Chrystus w ST?

Wykład 2 - Kim jest Jezus Chrystus w NT

Wykład 3 - Jezus w ujęciu New Age - prawda czy fałsz?

Wykład 4 - Co Biblia mówi o Duchu Świętym?

Wykład 5 - Opis stworzenia

Wykład 6 - Czy pokarmy czyste i nieczyste obowiązują?

Wykład 7 - Czy Jezus unieważnił Prawo Boże?

Wykład 8 - Czy sobota jest częścią prawa mojżeszowego?

Wykład 9 - Czy potop i exodus faktycznie miały miejsce?

Wykład 10 - Dlaczego Bóg dopuszcza zło?

Wykład 11 - Czy Bóg jest sadystą?

Wykład 12 - Dlaczego mam wierzyć komuś kogo nie widzę?

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Ok