Home / Wydarzenia / Koncert All4Him

Koncert All4Him

17 marca 2018 roku o godzinie 18.00 w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku odbył się koncert charytatywny zespołu All4Him na rzecz podopiecznych miejscowego hospicjum POMORZE DZIECIOM. Treścią musical „Ktoś zna odpowiedź” nawiązywał do codziennych zmagań oraz trudnych doświadczeń życiowych, jakie są udziałem każdego człowieka na tym świecie, a także w jaki sposób możemy w tym wszystkim oprzeć się na Bogu. W wydarzeniu uczestniczyło około 50 osób. Wiele spośród nich wydawało się być głęboko poruszeni przedstawionym muzycznym przesłaniem. Całość została zakończona krótkim wystąpieniem lokalnego pastora Jarosława Jarosza oraz zbiórką pieniędzy i sprzedażą specjalnie na ten czas przygotowanych pamiątek. Udało się w ten sposób zebrać 3020 złotych, które w całości zostały przekazane na ręce Pani Ewy Liegman – prezesa hospicjum, która wielokrotne wyrażała swoją wdzięczność i uznanie za przeprowadzoną akcję. Dziękujemy Bogu za możliwość niesienia pomocy potrzebującym a także patronom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji i przeprowadzenia wspomnianego wydarzenia.

Następnego dnia udaliśmy się wraz z zespołem do zakładu karnego w Sztumie, gdzie o godzinie 10.00 odbył się kolejny koncert, w którym wzięło udział ok. 40 osadzonych. Kilku z nich podchodziło do poszczególnych członków zespołu czy też do pastora aby krótko porozmawiać. Dopytywali się co to za kościół i dziękowali za program.

Jak widać był to intensywny, aczkolwiek błogosławiony weekend, za co Bogu niech będzie chwała!

All4Him - Przyjdź jak deszcz

All4Him - Ktoś zna odpowiedź

Zdjęcia z wydarzenia

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Ok