Home / Wydarzenia / Nabożeństwo – śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Nabożeństwo – śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Dnia 16 stycznia 2019 roku w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku odbyła się uroczystość żałobna związana z tragiczną śmiercią prezydenta miasta – Pawła Adamowicza. Informacja na ten temat była zamieszczona na stronie zboru gdańskiego, Facebooku, jak również oficjalnej stronie miasta Gdańska – www.gdansk.pl, dzięki czemu na to szczególne nabożeństwo przyszło około 10 osób spoza naszego Kościoła, jak również miejscowi współwyznawcy oraz przedstawiciele adwentystycznej społeczności z Gdyni – łącznie około 40 osób.

Nabożeństwo celebrował senior okręgu pomorskiego – Jacek Igła. Po kilku słowach wstępu, uczestnikom zostało przedstawione Oświadczenie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP dotyczące śmierci ś.p. Pawła Adamowicza (całość oświadczenia dostępna TUTAJ). Następnie starszy zboru – Zbigniew Dragan – odczytał krótki biogram byłego prezydenta Gdańska oraz przytoczył sytuacje, w których to prezydent Adamowicz miał kontakt z reprezentantami tutejszego zboru, m. in. w trakcie otwarcia nowo wybudowanego budynku kościelnego (chodzi o obecny obiekt spotkań, mieszczący się przy ul. Jaśkowa Dolina 21) w 2011 roku. Kolejnym punktem programu była krótka homilia nawiązująca w swej treści do tragicznych wydarzeń z ostatnich kilku dni. Tuż po niej mówca wraz z lokalnym pastorem (Jarosławem Jaroszem) i drugim starszym zboru – Tomaszem Kubiakiem modlili się w intencji rodziny prezydenta i jego współpracowników, mieszkańców miasta, a także gdańskiego zboru oraz zabójcy prezydenta Adamowicza. Całość przeplatana była pięknymi pieśniami w wykonaniu Żanety Rzezińskiej oraz Kamila Fałdowskiego.

Warto jest jeszcze wspomnieć o tym, iż prezydent Paweł Adamowicz kilkakrotnie użyczył nam swego patronatu przy organizowaniu różnego rodzaju programów dla miasta tj. „Bieg po zdrowie i życie wieczne”, „500 lat reformacji – i co dalej?”, i kilku innych, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni.

Poprzez organizację opisanego powyżej wydarzenia chcieliśmy:

  • po pierwsze, okazać współczucie i troskę rodzinie prezydenta, która poniosła olbrzymią stratę wskutek jego śmierci
  • po drugie, ukazać, że jako społeczność Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku w pełni utożsamiamy się z tym miastem i społeczeństwem, jako że my także jesteśmy gdańszczanami i nie jest nam obojętne to, co się tu dzieje
  • po trzecie, wyrazić swoją dezaprobatę dla bezsensownych aktów przemocy i mowy nienawiści, gdyż są one sprzeczne z duchem chrystusowym, według którego każdy człowiek powinien żyć.

Modlimy się o to, ażeby poprzez tę sytuację Duch Święty znalazł dostęp do wielu serc i uświadomił nam wszystkim, który mieszkamy w tym wyjątkowym mieście, że jedynie życie według Bożych standardów gwarantuje zdrowe, silne, zażyłe i serdeczne relacje społeczne.

Jarosław Jarosz

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Ok