Nabożeństwo – śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Dnia 16 stycznia 2019 roku w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku odbyła się uroczystość żałobna związana z tragiczną śmiercią prezydenta miasta – Pawła Adamowicza. Informacja na ten temat była zamieszczona na stronie zboru gdańskiego, Facebooku, jak również oficjalnej stronie miasta Gdańska – www.gdansk.pl, dzięki czemu na to szczególne nabożeństwo przyszło około 10 osób spoza naszego Kościoła, jak również miejscowi współwyznawcy oraz przedstawiciele adwentystycznej społeczności z Gdyni – łącznie około 40 osób.

Nabożeństwo celebrował senior okręgu pomorskiego – Jacek Igła. Po kilku słowach wstępu, uczestnikom zostało przedstawione Oświadczenie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP dotyczące śmierci ś.p. Pawła Adamowicza (całość oświadczenia dostępna TUTAJ). Następnie starszy zboru – Zbigniew Dragan – odczytał krótki biogram byłego prezydenta Gdańska oraz przytoczył sytuacje, w których to prezydent Adamowicz miał kontakt z reprezentantami tutejszego zboru, m. in. w trakcie otwarcia nowo wybudowanego budynku kościelnego (chodzi o obecny obiekt spotkań, mieszczący się przy ul. Jaśkowa Dolina 21) w 2011 roku. Kolejnym punktem programu była krótka homilia nawiązująca w swej treści do tragicznych wydarzeń z ostatnich kilku dni. Tuż po niej mówca wraz z lokalnym pastorem (Jarosławem Jaroszem) i drugim starszym zboru – Tomaszem Kubiakiem modlili się w intencji rodziny prezydenta i jego współpracowników, mieszkańców miasta, a także gdańskiego zboru oraz zabójcy prezydenta Adamowicza. Całość przeplatana była pięknymi pieśniami w wykonaniu Żanety Rzezińskiej oraz Kamila Fałdowskiego.

Warto jest jeszcze wspomnieć o tym, iż prezydent Paweł Adamowicz kilkakrotnie użyczył nam swego patronatu przy organizowaniu różnego rodzaju programów dla miasta tj. „Bieg po zdrowie i życie wieczne”, „500 lat reformacji – i co dalej?”, i kilku innych, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni.

Poprzez organizację opisanego powyżej wydarzenia chcieliśmy:

  • po pierwsze, okazać współczucie i troskę rodzinie prezydenta, która poniosła olbrzymią stratę wskutek jego śmierci
  • po drugie, ukazać, że jako społeczność Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku w pełni utożsamiamy się z tym miastem i społeczeństwem, jako że my także jesteśmy gdańszczanami i nie jest nam obojętne to, co się tu dzieje
  • po trzecie, wyrazić swoją dezaprobatę dla bezsensownych aktów przemocy i mowy nienawiści, gdyż są one sprzeczne z duchem chrystusowym, według którego każdy człowiek powinien żyć.

Modlimy się o to, ażeby poprzez tę sytuację Duch Święty znalazł dostęp do wielu serc i uświadomił nam wszystkim, który mieszkamy w tym wyjątkowym mieście, że jedynie życie według Bożych standardów gwarantuje zdrowe, silne, zażyłe i serdeczne relacje społeczne.

Jarosław Jarosz