Home / Wydarzenia / Noc świątyń

Noc świątyń

I Trójmiejska Noc Świątyń

10 czerwca 2017 r. od godziny 18:00 do 23:00 Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku uczestniczył w „I Trójmiejskiej Nocy Świątyń”, podczas której chętni mogli odwiedzić aż dziesięć różnych obiektów sakralnych. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku był jednym z tych dziesięciu. Zwiedzanie rozpoczynało się w typowej “klasie biblijnej”, w której oprowadzający krótko opowiadał o protestanckich korzeniach adwentyzmu oraz formie nabożeństwa. Następnie zwiedzający mieli okazję zapoznać się z działalnością Kościoła Adwentystów w zakresie edukacji ogólnoświatowej, ale także tej lokalnej, prowadzonej w zborze w Gdańsku. Kolejnym etapem zwiedzania była prezentacja wyświetlona w głównej części zboru, z której zwiedzający mogli dowiedzieć się w co wierzą Adwentyści. Prezentacji towarzyszyła możliwość zobaczenia baptysterium oraz stołu wykorzystywanego podczas uroczystości Pamiątki Wieczerzy Pańskiej. Na koniec zwiedzający podchodzili do “tajemniczego” posągu. Przewodnik w tym miejscu przedstawiał adwentystyczne zrozumienie proroctwa z księgi Daniela. Po zakończeniu zwiedzania była możliwość zadawania pytań oprowadzającym, z czego chętnie korzystano.

Dla Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku było to wyjątkowe doświadczenie. Wielką radością jest dla nas fakt, że naszą świątynię odwiedziło 195 osób. Czujemy ogromną wdzięczność do naszego Ojca, że dał nam możliwość uczestniczenia w tak wyjątkowym wydarzeniu. Wyrazy wdzięczności i uznania kierujemy także w kierunku Instytutu Równowagi Społeczno – Ekonomicznej, który fantastycznie spisał się w roli organizatora. Pragniemy również podziękować wszystkim uczestnikom. Mamy nadzieję, że czas spędzony w naszej świątyni był dla Państwa błogosławieństwem i że jeszcze się spotkamy, co pozostaje naszą modlitwą!

Przemysław Juchum

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Ok