Noc świątyń

I Trójmiejska Noc Świątyń

10 czerwca 2017 r. od godziny 18:00 do 23:00 Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku uczestniczył w „I Trójmiejskiej Nocy Świątyń”, podczas której chętni mogli odwiedzić aż dziesięć różnych obiektów sakralnych. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku był jednym z tych dziesięciu. Zwiedzanie rozpoczynało się w typowej “klasie biblijnej”, w której oprowadzający krótko opowiadał o protestanckich korzeniach adwentyzmu oraz formie nabożeństwa. Następnie zwiedzający mieli okazję zapoznać się z działalnością Kościoła Adwentystów w zakresie edukacji ogólnoświatowej, ale także tej lokalnej, prowadzonej w zborze w Gdańsku. Kolejnym etapem zwiedzania była prezentacja wyświetlona w głównej części zboru, z której zwiedzający mogli dowiedzieć się w co wierzą Adwentyści. Prezentacji towarzyszyła możliwość zobaczenia baptysterium oraz stołu wykorzystywanego podczas uroczystości Pamiątki Wieczerzy Pańskiej. Na koniec zwiedzający podchodzili do “tajemniczego” posągu. Przewodnik w tym miejscu przedstawiał adwentystyczne zrozumienie proroctwa z księgi Daniela. Po zakończeniu zwiedzania była możliwość zadawania pytań oprowadzającym, z czego chętnie korzystano.

Dla Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku było to wyjątkowe doświadczenie. Wielką radością jest dla nas fakt, że naszą świątynię odwiedziło 195 osób. Czujemy ogromną wdzięczność do naszego Ojca, że dał nam możliwość uczestniczenia w tak wyjątkowym wydarzeniu. Wyrazy wdzięczności i uznania kierujemy także w kierunku Instytutu Równowagi Społeczno – Ekonomicznej, który fantastycznie spisał się w roli organizatora. Pragniemy również podziękować wszystkim uczestnikom. Mamy nadzieję, że czas spędzony w naszej świątyni był dla Państwa błogosławieństwem i że jeszcze się spotkamy, co pozostaje naszą modlitwą!

Przemysław Juchum

Zdjęcia z wydarzenia