ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE: Droga życia

ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE: Droga życia

1. Polecaj drogi swoje i życia swego los
Opiece możnej Pana, co zły odwraca cios;
Kto ziemi, chmurom, wichrom wyznaczać umie szlak,
Ten i na ścieżki twoje Swej łaski ześle znak.

2. Jedynie mocą Boga zwycięski stoczysz bój
I tylko z Jego woli wytryśnie szczęścia zdrój;
Ni troską, ni zgryzotą nie zwalczysz przygód złych,
Ze wszystkim Doń się zwracaj, On czeka modłów twych.

3. Nie bolej, duszo moja, wierz i nie lękaj się.
Z boleści i utrapień sam Bóg wyzwoli cię.
A gdy nadejdzie pora, jak jutrznię Swoich łask
Ukaże ci w oddali radości wiecznej blask.

4. Więc nie truj się goryczą, co trawi serce twe,
Co pęta twoją wolę i boleść w duszę tchnie;
Wszak ty nie jesteś władcą, nie ty sprawujesz rząd.
Oczekuj Wszechmocnego, łaskawy Jego sąd.

1. Łódź moja szybko płynie,
A port w oddali lśni;
Wnet podróż moja minie,
Spoczynku przyjdą dni.
W oddali widzę jasno
Latarni Bożej blask,
Gdzie duszę moją własną
O wionie pełnia łask.

2. Na łódce mej powiewa
Bandera kraju zórz
Z napisem, który wzywa
Do odpoczynku już.
Gdzie Bóg dla Swego ludu
Spoczynku miejsce ma,
Gdzie nie ma walk ni trudów,
Lecz wieczny pokój trwa.

3. Więc dążę naprzód stale,
Mój Jezus wiedzie mnie;
On sprawił, że wytrwale
Pokusom oprę się.
Choć burza w krąg szaleje,
To można Jego dłoń
Ochroni dziecię Swoje,
Na niebios wiedzie błoń.

1. Z mym Jezusem dzień po dniu wędruję,
Z Nim radośnie spędzam życia dni;
On mi w niebie wieczny cel wskazuje,
W dom i serce błogą radość tchnie,
W dom i serce błogą radość tchnie.

2. Polem, lasem i doliną ciemną
Pójdę, gdy On trzyma moją dłoń;
Ale gdyby Jezus nie szedł ze mną,
Wpadłbym pewnie w grzechu zgubną toń,
Wpadłbym pewnie w grzechu zgubną toń.

3. On mnie strzeże, gdy się do snu kładę,
Rano On rozprasza chmury trwóg;
Na bezdrożach zbawczą daje radę
I pociesza wśród ciernistych dróg,
I pociesza wśród ciernistych dróg.

4. Tylko z Nim chcę w życiu mym obcować,
On jest chlebem, On napojem mym;
Tylko z Nim się smucić i radować
I na wieki być już w niebie z Nim,
I na wieki być już w niebie z Nim.

5. Gdy się skończy czas wędrówki mojej,
Jezus w Ojca mnie wprowadzi dom
I wśród niebian błogiej rzeszy Swojej
Kres położy smutkom mym i łzom,
Kres położy smutkom mym i łzom.

1. Przez życie łatwiej iść,
Bo Zbawiciel podał mi Swą dłoń:
Nie jestem sam, tuż przy mnie On!
Chcę być zawsze z Tobą, Jezu mój!
Czy z tobą też On jest?
Czy pomaga zawsze ci?
On kocha ciebie
I chce w Twe życie radość wnieść!
Zaufaj Mu,
Do Jezusa jeszcze dzisiaj przyjdź!
On kocha ciebie
I chce w twe życie radość wnieść!

2. On mieszka w sercu mym;
Ja Mu wierzę, ja Go kocham,
On światłem jest na drodze mej,
Jego śladem wciąż podążać chcę.
Czy z tobą też On jest?
Czy pomaga zawsze ci?
On kocha ciebie
I chce w twe życie radość wnieść!
Zaufaj Mu,
Do Jezusa jeszcze dzisiaj przyjdź!
On kocha ciebie
I chce w twe życie radość wnieść!
Panie, dopomóż mi;
Niech wciąż wzrasta wiara ma!

1. Prowadź, prowadź mnie sam!
Prowadź do niebios bram!
Przez życie me, ach, proszę Cię,
Mój drogi Zbawco poprowadź mnie!

2. Prowadź, sam prowadź mnie!
Prowadź, jak dziecię Swe:
Za rękę weź i ciągle wiedź!
Proszę Cię, Jezu, zawsze mnie wiedź!

3. Prowadź tak myśli me,
By wciąż wielbiły Cię.
Daj wiary moc w zbawienie Twe,
Bądź przy mnie tuż i sam prowadź mnie!

1. Z mym Jezusem mogę wszędzie śmiało iść,
Jego drogi mogę zawsze pewnym być.
Lecz bez Niego życie traci radość, blask:
Z mym Jezusem pragnę żyć po wszystek czas!

Refren: Zawsze z Nim i
Zawsze z Nim!
Już bez lęku żyć!
Z mym Jezusem pragnę zawsze razem być!

2. Gdy z Jezusem jestem już nie jestem sam,
Choć zawiodą inni, w Nim swą pewność mam.
I gdy nawet poprzez trudy wiedzie mnie,
Z mym Jezusem zawsze serce cieszy się!

3. Z mym Jezusem chętnie kładę się do snu,
Wiem, że życie swe powierzyć mogę Mu;
Wiem i to, że gdy obudzę znowu się,
Jako Swoje dziecię Pan przygarnie mnie.

1. Ja dążę wciąż do Ciebie, drogi Panie,
Pomagaj mi na drodze tej!
Tak ciemno jest i droga zda się trudna,
Więc zawsze mnie w Swej pieczy miej!

2. Nie można nic przed Tobą ukryć, Panie,
Ty widzisz wszystko w życiu mym;
Wiesz, że nie jestem zdolny do dobrego,
Więc wspieraj mnie Ty Duchem Swym!

3. Uleczyć mnie Ty możesz tylko jeden
Z choroby grzechu duszy mej;
Więc ulecz mnie, wnieś pokój w serce moje
I chroń mnie sam od drogi złej!

4. Jam sługą Twym i Twoim chcę pozostać,
Uwielbiać Cię za łaskę Twą.
Oddaję się w najświętsze ręce Twoje,
A Ty mnie wiedź prawicą Swą!

1. Było pusto i ciemno na mej drodze,
A plecy ciężar życia giął,
I wtedy Ktoś przystanął obok,
Usłyszałam łagodny, cichy głos:
Nie płacz dziecię, Ja jestem z tobą,
Sama już nie będziesz w życiu szła;
Chwyć Mą dłoń, wprowadzę cię w niebieski kraj,
Ja na ciebie czekałem tyle lat.

2. Poszłam z wiarą przez życie wąską drogą,
Aż tam, gdzie krzyż samotnie stał.
Tam Jezus zdjął me brzemię grzechu;
Dziś me serce z wdzięczności cicho łka.
Kocham Ciebie, mój drogi Zbawco,
W mroczne dni Ty jesteś słońcem mym,
Kiedy ciężko w życiu, kiedy jest mi źle,
Pewność mam, że Ty po mnie przyjdziesz wnet.

1. Życie ziemskie pełne jest trosk,
Serce płacze i drży.

Refren: Tam, na Golgocie, pozbędziesz się
Wszystkich ciężarów swych.
Tam, na Golgocie, pozbędziesz się
Grzechów swych, brzemion swych.
Tam, na Golgocie, pozbędziesz się
Wszystkich ciężarów swych.

2. Złóż na Pana troski i ból,
Cały ciężar i łzy.

3. Jezus dobrze troski twe zna,
Przyjdź do Niego pod krzyż.

1. Milcz, duszo ma, gdyż Pan jest stróżem twym,
Cierpliwie nieś twych ziemskich trudów krzyż
I Panu poświęć pełny zapas sił;
Niech wiara twa unosi cię tam wzwyż!
Trwaj, duszo ma przy Zbawcy wiernie stój:
On w radość zmieni twego życia znój.

2. Milcz, duszo ma, Bóg pomoc niesie już;
To On w przyszłości pragnie ciebie wieść;
W Nim swą nadzieję dziś radośnie złóż,
Jedynie Panu wciąż oddawaj cześć!
Trwaj, duszo ma, choć zło wciąż dręczy cię:
W cudowny głos Jezusa wsłuchaj się.

3. Milcz, duszo ma, przybliża się już czas;
Gdy będziesz mogła z Bogiem wiecznie trwać,
Rozczarowania znikną wszystkie wraz,
Za smutki radość w serce możesz wlać.
Trwaj, duszo ma, przeszłością są już łzy,
Błogosławieństwem Pana możesz być!

1. O, Panie, dzisiaj me wołanie
Do Ciebie z zaufaniem ślę!
Więc przyjmij serca me skruszenie,
Na głos mych próśb skłoń ucho Swe.

2. Modlitwę moją wdzięczną, Panie,
Ślę, jak kadzidło przed tron Twój;
O, usłysz serca me wołanie
I zbliż się do mnie, Boże mój!

3. Dziś Ciebie, Boże, błagam szczerze,
Ty przebacz mi mój grzech i zło;
Do Ciebie idę w świętej wierze,
Że Ty mnie łaską wzmocnisz Swą.

4. O, wzmocnij mnie, mój Zbawicielu,
I pomóż w prawdzie Twojej żyć;
Sam prowadź mnie, Odkupicielu,
I daj mi wiecznie z Tobą być!

1. Bóg Abrahama znał,
Więc dobrze zna i mnie;
Ten, co wszechświata śledzi bieg, nie myli się.
On zna mój każdy krok
I każdą moją łzę,
Nie mogę przed Nim ukryć nic,
On widzi mnie!

2. Bóg z Abrahamem szedł,
I ze mną idzie też;
Na każdym kroku przy mnie jest, nie cofa się.
On mnie podpiera sam,
Gdy już mam potknąć się,
A gdy osłabnę, bierze mnie w ramiona Swe.

3. Bóg Abrahama strzegł,
Więc strzeże także mnie;
Ten, co o ptaków zadbał los, wciąż troszczy się.
Potężny, święty Bóg
Nade mną schyIa się;
Nad sobą czuję Jego dłoń:
On kocha mnie!

1. Chcę, by Jezus wciąż ze mną szedł!
Chcę, by Jezus wciąż ze mną szedł!
Wzdłuż mej całej życia drogi
Chcę, by Jezus wciąż ze mną szedł!

2. W doświadczeniach dziś ze mną bądź!
W doświadczeniach dziś ze mną bądź!
Gdy się cienie życia srożą
W doświadczeniach dziś ze mną bądź!

3. W każdej chwili Ty ze mną krocz!
W każdej chwili Ty ze mną krocz!
Gdy mi serce ból przenika
W każdej chwili Ty ze mną krocz!