Strefa Jezusa

Dnia 21 maja 2016 roku zbór w Gdańsku zorganizował wyjście ewangelizacyjne w miejskim Parku Reagana. Ewangelizacja obejmowała stanowisk, o różnym charakterze, rozstawionych w różnych miejscach, tak by dotrzeć do jak najszerszej grupy ludzi. To wyjście zatytułowaliśmy „Strefa Jezusa”.

Herbatka

 • 3 wolontariuszy
 • Tutaj stał stół z dużymi termosami z owocową herbatą oraz białe kubki z kolorowymi naklejkami z tekstem z Pisma Świętego. Wolontariusze nosili kubki na tacach i rozdawali napój przechodniom.
 • Cel: w niekonwencjonalny sposób przekazać ludziom Słowo Boże oraz zachęcić ich do czytania Pisma Świętego.

 

Dobry Pasterz

 • 2 wolontariuszy
 • Mała zagroda z trzema owieczkami i dwie osoby przebrane za pasterzy z czasów Pana Jezusa oraz tabliczka z napisem “Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce” (Jn 10:11). Pasterze opowiadali o symbolu baranka w Biblii i o przypowieści o dobrym pasterzu.
 • Cel: zapoznać ludzi z symbolem baranka w Biblii.

pasterz

 

Pocztówki Biblijne

 • 3 wolontariuszy
 • 250 pocztówek z 5 różnymi tekstami Biblijnymi
 • Cel: w niekonwencjonalny sposób przekazać ludziom Słowo Boże oraz zachęcić ich do czytania Pisma Świętego.

pocztówka

 

Posąg z księgi Daniela

 • 3 wolontariuszy
 • pionowy baner przedstawiający posąg z księgi Daniela. Wolontariusze zaczepiali ludzi pytając czy znają ten obraz, a następnie opowiadali i wyjaśniali Biblijne proroctwo.
 • Cel: zapoznanie ludzi z historią świata, z proroctwem oraz osobisty apel.

 

Stoisko z literaturą

 • 2 wolontariuszy
 • stół z literaturą koncentrującą się na Jezusie, głównie: „Droga do Chrystusa”, „Najpiękniejsze nauki Jezusa”.
 • Cel: Rozdanie inspirujących, wartościowych książek ludziom oraz zachęcenie ich do czytania.

 

Sobotnia Sofa

 • 5 wolontariuszy
 • W dobrze widocznym miejscu stała biała sofa, przy której siedzieli wolontariusze z tabliczkami zachęcającymi do odpoczynku. Na sofie siedziała osoba z mikrofonem podłączonym do włączonej kamery, która rozmawiała z ludźmi na niej siadającymi o znaczeniu odpoczynku w życiu człowieka oraz o odpoczynku, jaki Pan Bóg wpisał w naszą naturę przy stworzeniu świata.
 • Cel: Zwrócić uwagę mieszkańców Gdańska na potrzebę odpoczynku w życiu oraz na to, że odpoczynek został dany człowiekowi w prezencie od Stwórcy na samym początku istnienia świata.

sofa

Modlitwa

 • 2 wolontariuszy
 • Baner z testem ze Słowa Bożego oraz stolik i 3 krzesła.
 • Cel: Wyjście naprzeciw potrzebom ludzi. Zachęcenie ich do rozmowy oraz wspólnej modlitwy.

Podsumowując, w służbie wzięło udział 20 aktywnych wolontariuszy oraz kilkoro pomocników technicznych.  Ewangelizacja trwała od 15:00 do 18:00. W tym czasie przy różnych stanowiskach miały miejsce duchowe rozmowy i były rozdawane inspirujące materiały. Chwała Bogu!

Zdjęcia z wydarzenia