VIII Kongres Misyjny – relacja

Gotów jestem zwiastować ewangelię (Rz 1,15)

Słowa te były główną myślą, która przyświecała VIII Kongresowi Misyjnemu, który odbył się w dniach 10-13 listopada 2016 roku w Gdańsku. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele zborów adwentystycznych z całej Polski. Kongres organizowany przez Grupę Misyjną „Trzej Aniołowie” zgromadził w sumie około 250 osób. Jak zawsze był to czas inspiracji, budowania wiary, służby ewangelizacyjnej, a nade wszystko oddania chwały Bogu za to, co uczynił w naszym życiu przez ostatni rok.

„Gdy myślę: kongres w Gdańsku, przed oczyma staje mi uroczy obraz zgromadzenia kongresowiczów o przekroju wiekowym od niemowląt (nie licząc tych, które przyjechały jeszcze w łonach swoich mam) do naprawdę zaawansowanych wiekowo osób. Tych „przekrojów” można znaleźć oczywiście więcej, a mówi to tylko o jednym: w misji jest miejsce dla każdego!”

Hasło tegorocznego Kongresu, który odbywał się w gościnnych progach gdańskiego zboru nawiązywało do słów apostoła Pawła, w których wyraża on gotowość (chęć) głoszenia ewangelii. I taka właśnie zachęta obecna była we wszystkich punktach programu.

„Dało się odczuć spokojną, niebiańską atmosferę… bo tak naprawdę najważniejszy jest Jezus. Bez Niego to wszystko nie miałoby znaczenia. Modlitwa sprawiała, że Duch Boży dotykał ludzkich serc przez kazania i warsztaty, dotykał i mojego serca.”

Podczas kongresu kazaniami i warsztatami służyli m.in. pastor Mirosław Karauda – dyrektor sekretariatu Ewangelizacji Kościoła w Polsce; pastor Ryszard Jankowski – przewodniczący Diecezji Zachodniej, wraz z żoną Haliną – dyrektorem sekretariatu Misji Kobiet Kościoła w Polsce, pastor Jacek Igła, senior okręgu pomorskiego i inni.

„Kongres GM3A był prawdziwą, niezwykle obfitą duchową ucztą – jak zawsze zresztą. Cieszę się, że mogłam usłyszeć tak wiele tak bardzo inspirujących kazań/wykładów/warsztatów w wykonaniu młodych POLSKICH prawdziwie oddanych Bogu ludzi. Wielkiej wartości było słowo mówione, ale równie piękne i ważne było słowo śpiewane.”

Atmosferę kongresu tworzyły m.in. muzyka i śpiew wykonywane przez chór Kongresowy, pastora Mirosława Karaudę, Walentynę Bedrij oraz zespół dziecięcy „5 dla Jezusa”. Każdego dnia w programie przeznaczone było szczególne miejsce na dzielenie się doświadczeniami, w tym także z obozów misyjnych, które odbyły się minionego lata.

„Takie wydarzenia pokazują jak wspaniale można działać wspólnie dla Bożego dzieła i czuć się częścią wielkiej Bożej rodziny. Warto zarezerwować kilka dni do roku i przyjechać. VIII Kongres Misyjny uznaję za jeden z lepszych, zarówno pod względem technicznym, organizacyjnym, artystycznym, logistycznym, z bardzo dobrym zdrowym wegańskim jedzeniem :)”

Szczególnym czasem, w sobotę po południu, było także wyjście ewangelizacyjne, w trakcie którego oprócz znanych już form ewangelizacji chętne osoby mogły uczestniczyć np. w misji „Nietypowy bohater”, w trakcie której wolontariusze ubrani w koszulki z napisem „Doss uratował 75, Jezus uratował wszystkich”, rozdawali ulotki i prowadzili ankiety na temat bohatera filmu „Przełęcz ocalonych” Desmonda T. Dossa. Dzieci z kolei uczestniczyły w misji „Podróż w czasie”. Jest to nowy sposób docierania z ewangelią do najmłodszych.

„Pod względem różnorodności misja podczas tego Kongresu była bogatsza o nowe formy. Doskonale funkcjonowała Kuchnia przez wielkie K i kongresowa administracja. Niezwykłym przeżyciem była ostatnia na kongresie noc – noc modlitwy. Warto było tam być :)”

Możemy być wdzięczni Bogu za wspólnie spędzony czas w Gdańsku. Z pewnością pozostanie on na długo (na zawsze?) w naszej pamięci, stanowiąc inspirację do służby naszemu Bogu.

„Dziękuję organizatorom i zborowi w Gdańsku za ten Kongres, czas jaki dał nam Pan aby dzielić wspólnotę w radości, szlifować jedność i ubogacać duszę w nauki z mocą przekazywane. Był to niezapomniany dla mnie Kongres, jeden z najlepszych.”

Uczestnicy

Nagrania z kongresu są dostępne na stronie Grupy Misyjnej „Trzej Aniołowie” www.gm3a.org