Koncert zespołu Sobaszki

Dnia 05 maja 2018 roku w Gdańsku w kaplicy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego o godzinie 18:00 odbył się koncert zespołu Sobaszki.

Tym razem wybór padł na 12 starannie wybranych pieśni z repertuaru zespołu Sobaszki, w tym pieśni, które nie ukazały się jeszcze w postaci albumu. Prowadzący spektakl na początku przywitał obecnych gości oraz krótko przedstawił zespół. Następnie został puszczony filmik promocyjny zespołu. Przed każdą śpiewaną pieśnią był krótki przerywnik, mający za zadanie wprowadzić ludzi w atmosferę kolejnej pieśń. Koncert zakończył się po godzinie. Grało 4 muzyków: Adam Sobaszek na gitarze, Bartosz Sobaszek na instrumentach orffowskich oraz Anna i Malwina Sobaszek na skrzypcach.

Przed koncertem zostały rozdane ulotki na rynku Gdańska. Na koncert przyszło ok. 35 osób. Wszystkie utwory były piękne i do głębi poruszały serca, rozpalając je jednocześnie i nakierunkowując na wspaniałego Boga. Czuć w tym było Bożą atmosferę i działanie Pana Boga. Z pewnością muzycy przeżywali to, o czym śpiewali. Większość piosenek jest oparta wprost na Słowie Bożym i wprost z niego wręcz cytowana, lecz w postaci muzycznej. Na pewno koncert i poznane na nim pieśni przyczynią się do lepszego zapamiętania i zrozumienia tekstu Pisma Świętego.

Dawid Kuncewicz

Sobaszki - koncert

Zdjęcia z wydarzenia