Archiwum dla muzyka

Śpiewnik Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

NABOŻEŃSTWO Uwielbienie Boga i dziękczynienie 1-61 Duch Święty 62-75 Słowo Boże76-87 Posłuszeństwo Bogu 88-91 Dzień sobotni 92-127 Zakończenie nabożeństwa 128-132 ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA Pierwszy adwent 133-144 Życie i służba Jezusa 145-150 Cierpienie i śmierć Jezusa 151-157 Zmartwychwstanie i wniebowstąpienie 158-163 Pośrednictwo i sąd 164-179 POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZUSA Przygotowanie i oczekiwanie 180-207 Nagroda sprawiedliwych 208-215...

Obóz muzyczny już po raz piąty!

W tym roku w Gdańsku, gdzie zostaliśmy serdecznie przyjęci w miejscowym zborze, szczególnie przez rodzinę pastora Jarosława Jarosza, która notabene w pełni włączyła się w obozowe działania, a sam pastor, kiedy tylko czas mu pozwalał, uczestniczył w próbach, a przede wszystkimi zasilił chór swoim basem podczas koncertów.