Archiwum dla muzyka

Śpiewnik Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

NABOŻEŃSTWO Uwielbienie Boga i dziękczynienie 1-61 Duch Święty 62-75 Słowo Boże76-87 Posłuszeństwo Bogu 88-91 Dzień sobotni 92-127 Zakończenie nabożeństwa 128-132 ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA Pierwszy adwent 133-144 Życie i służba Jezusa 145-150 Cierpienie i śmierć Jezusa 151-157 Zmartwychwstanie i wniebowstąpienie 158-163 Pośrednictwo i sąd 164-179 POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZUSA Przygotowanie i oczekiwanie 180-207 Nagroda sprawiedliwych 208-215...

Obóz muzyczny już po raz piąty!

W tym roku w Gdańsku, gdzie zostaliśmy serdecznie przyjęci w miejscowym zborze, szczególnie przez rodzinę pastora Jarosława Jarosza, która notabene w pełni włączyła się w obozowe działania, a sam pastor, kiedy tylko czas mu pozwalał, uczestniczył w próbach, a przede wszystkimi zasilił chór swoim basem podczas koncertów.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Ok