Ewangelizcyjny Koncert w Teatrze Leśnym

Dnia 19 czerwca 2016 roku odbył się koncert muzyczny w Teatrze Leśnym w Gdańsku zorganizowany przez Gdański Archipelag Kultury we współpracy z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego (zbór Gdańsk).

Podczas koncertu wystąpiła Gdańska orkiestra Hanza Duo wraz z solistą Mario Jarib Díaz Ochoa. Mario jest z wykształcenia muzykiem i pochodzi z Meksyku, ale obecnie od 2 lat mieszka z żoną w Polsce i uczęszcza do zboru w Bielsku Białej. Wiele lat temu postanowił, że swoją twórczość i talent poświęci całkowicie Bogu i będzie śpiewał i tworzył właśnie dla Niego.

Koncert był reklamowany na kanałach Social Media, stronach internetowych oraz plakatach. W każdym ogłoszeniu znajdowała się informacja o organizatorach koncertu (w tym wzmianka o tym że Kościół Adwentystów jest współorganizatorem) oraz artystach.

Koncert rozpoczął się o godzinie 17:00 w teatrze zlokalizowanym w Gdańskim parku leśnym na wzgórzu, na otwartej przestrzeni. Każdy uczestnik otrzymał biuletyn, w którym znajdowała się informacja o organizatorach, w tym kilka zdań o tym kim jest Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, oraz polska wersja językowa wszystkich utworów śpiewanych przez solistę. Podczas przywitania gości, Dyrektor Gdańskiego Archipelagu Kultury, pani Katarzyna Burakowska, powiedziała kilka słów o Mario, o tym, że śpiewa tylko dla Boga oraz o Kościele.

Utwory wykonane podczas koncertu to klasyki muzyki i kultury chrześcijańskiej. Wśród nich znalazły się następujące tytuły: „Cudowna Boża Łaska”, „Do Ciebie Boże Mój”, „Modlitwa”, „Podnosisz Mnie”, „Wdzięczny”.

Koncert trwał ponad 2 godziny i wzięło w nim udział ok 300 osób. Pan Bóg pobłogosławił piękną słoneczną pogodą i nie dopuścił do deszczu mimo prognozy. Na zakończenie, artyści otrzymali owacje na stojąco od poruszonej publiczności.

Dzięki organizacji tego koncertu, wielu ludzi przekonało się, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego organizuje dobre rzeczy dla mieszkańców Gdańska, usłyszało kim są Adwentyści oraz usłyszało piękny koncert o głębokiej treści lirycznej i muzycznej. Ponadto, nawiązane zostały przyjazne relacje z dyrekcją Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz dyrygentami, którzy są otwarci na dalszą współpracę.
Chwała Bogu!